- Jeg må si jeg blir irritert når jeg ser at det er kø til fjellet torsdag

Trond-Morten Lindberg i BDO mener Norge har et nasjonalt holdningsproblem og at produktivitetskommisjonen ikke går langt nok.

Trond-Morten Lindberg, administrerende direktør i BDO.   Foto: Lars Bottn/Palookaville

Saken oppdateres.

Under tittelen «Patetisk produktivitetspreik» skriver direktøren i revisjons- og rådgivningsselskapet i en kronikk i DN at det ikke er lav oljepris som er den største trusselen mot norsk økonomi.

Han mener nordmenn er blitt latere og at vi trenger en grundig holdningsendringm, skriver Aftenposten.no.

- Det er en sedathet man ser mer i Norge enn andre steder. Når enkelte virksomheter flytter «fredagskaken» til torsdag for at flest mulig skal være til stede, sier det jo sitt. Jeg må si jeg blir irritert når jeg ser at det er kø til fjellet torsdag, sier Lindberg til avisen.

Han mener også at det er blitt et statussymbol å slå av mobilen når man går fra jobb og at det er et problem at nordmenn ønsker å få til så mye på fritiden.

- Ønsket om å bruke alle hyttene, om å trene alle timene. Ønsket om å gjøre alt annet enn det som handler om å gjøre Norge mer konkurransedyktig enn i dag, sier han til næringslivsavisen.

- Krever politisk brutalitet

Tirsdag la produktivitetskommisjonen frem sin rapport hvor de kommer med flere forslag for å øke produktiviteten i norsk økonomi.

Blant annet tar rapporten til orde for å stille strengere krav til lærere, at samfunnsøkonomisk lønnsomhet må vektlegges tyngre i veiprosjekter og at det må satses på noen sterke regionbyer.

- Mye av dette krever en passe dose politisk brutalitet. Gevinsten er en mer effektiv økonomi i fremtiden, har utvalgets leder Jørn Rattsø tidligere sagt til Aftenposten.

Sterkere lut

Lindberg i BDO mener kommisjonen ikke går langt nok:

«Skal Norge lykkes de neste 100 årene, trenger vi alle en realitetsorientering. Produktivitetskommisjonen er for politisk korrekt til å gi oss en slik nødvendig vekker», står det i kronikken.

Er nordmenn for late? Si din mening i kommentarfeltet.

På forsiden nå