Olsen: – Vi er ikke i krise

En internasjonal krise må til for at norsk økonomi skal klappe sammen, tror sentralbanksjefen.

Oljenedtur. Oljebransjen sysselsetter 300 000 arbeidstakere direkte og indirekte, men foreløpig er det ikke snakk om noen krise for økonomien som helhet, mener sentralbanksjef Øystein Olsen. Her er han avbildet på sitt kontor i Norges Bank før torsdagens årstale. 

Saken oppdateres.

Norges Bank spår en økning i ledigheten på et halvt prosentpoeng, først og fremst på grunn av oljeprisfallet og lavere vekstutsikter i eurolandene.

– Det tilsvarer 12-13 000 flere ledige. Det er ille nok for dem som blir rammet, men det betinger ikke ordet krise. Skal et slikt ord være berettiget, krever det en vesentlig mer dramatisk utvikling i arbeidsmarkedet, og i økonomien samlet sett, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Adresseavisen.

Oljeprisen er nær halvert siden i fjor sommer. Det gir store ringvirkninger for norsk økonomi, men selv et ytterligere fall i oljeprisen er ikke tilstrekkelig for å bringe økonomien utfor stupet, mener Olsen.

– Jeg tror ikke de bevegelsene vi kan se for oss i oljeprisen kan rokke veldig mye ved det bildet som nå avtegner seg på norsk sokkel fram mot 2016 og 2017. Men norsk økonomi er over tid veldig avhengig av det som skjer ute. Dersom det kommer en kriseliknende tilstand tilbake internasjonalt, vil det også kunne påvirke utsiktene for norsk økonomi. Vi trenger snarer litt drahjelp utenfra, slik at våre tradisjonelle eksportnæringer kan nyte godt av den økte veksten, sier han.

På forsiden nå