- Det er en uting at alle ansatte skal være med på alle møter

Erik Haugane mener det er lovverket og møtekulturen i norske bedrifter som dreper produktivitet i arbeidslivet.

Erik Haugane mener det er andre ting enn late arbeidstakere som hindrer mer effektivitet og produktivitet i Norge. 

Saken oppdateres.

Erik Haugane var den som startet oljeselskapet Det norske og var frem til i fjor direktør i Siva.

Han har vært innom mange arbeidsplasser, men sier at hans inntrykk ikke er at nordmenn jobber mindre.

- Jeg mener at produktiviteten er ikke knyttet til om man drar på hytta, eller ikke. Dårlig produktivitet skyldes nok mer hvordan vi prioriterer arbeidsdagen og de byråkratiske hindringene, sier Haugane.

- Lover for worst case scenario

I kjølvannet av at Produktivitetskommisjonen la frem sin rapport om produktiviteten i Norge, gikk BDO-sjef Trond-Morten Lindberg hardt ut i DN, og påpekte at det ikke var rart produktivitetsveksten gikk ned, all den tid folk drar på hytta på torsdag og slår av mobilen etter arbeidstiden.

Som gründer, arbeidsgiver og sjef har Haugane opp gjennom karrieren bygget seg et solid erfaringsgrunnlag for å kommentere saken. Han mener lovverket og byråkratiet er det største hinderet for mer effektivitet.

- Vi snakker mye om innovasjon, altfor mange i forvaltningen synes å ha til oppgave å hindre innovasjon. Det blir en dynamikk, der alle andre blir dratt med. Alt av lover og regelverk er laget for worst case scenario. Utgangspunktet er godt, at man skal hindre useriøse aktører. Men resultatet blir dessverre at det blir vanskeligere for alle sammen, og det ødelegger mye for produktiviteten, sier Haugane.

LES OGSÅ: Eksperter slakter uttalelser om at nordmenn er late

- For mange møter

Han er også kritisk til hvordan mange bedrifter organiserer arbeidsdagen.

- Man har en tendens til at alle skal være med på alle møter. Folk blir sure fordi de ikke kan være med på møtet. Møtekulturen blir ikke veldig effektiv, og det drar ned produktiviteten. Selv om konsensuskulturen er bra, hadde en litt større respekt for lederbeslutninger vært bra, mener Haugane.

- Du gikk av som direktør i Siva i fjor, fordi du mente at organisasjonen ikke var villig til å omstille seg. Var det en dårlig arbeidsmoral du møtte der?

- Jeg vil ikke si at folk i Siva var latere, eller at de jobbet mer eller mindre enn i Det norske. Men noen har større kjærlighet til den jobben de selv har definert, ikke den eiere og ledelse har definert. Noen ganger kommer man til en bedrift der de som jobber overhodet ikke ville endre seg, sier Haugane.

- Jobber mer

- Men er det et problem at folk drar på hytta, og er det problematisk at man gjør seg utilgjengelig på mobilen etter jobb?

- De som jeg har jobbet sammen med, og har hatt behov for å treffe, har jeg alltid nådd når jeg har trengt det. Kanskje er det latsabbene som du ikke ville treffe overhodet som stikker å hytta. De hadde du sannsynligvis ikke trengt å ringe uansett på lørdag eller søndag. Det er noen som jobber hardt, og så er det de som går inn for å jobbe minst mulig. Dessverre får de samme lønn. Men det vil alltid være forskjeller både mellom ulike arbeidsplasser, og også innad på en arbeidsplass, sier Haugane.

Han tror imidlertid ikke det er noe generell trend at nordmenn jobber mindre.

- Mitt inntrykk er at vi i større og større grad har en type yrker i Norge hvor det faktisk er en større glidning mellom fritid og arbeid. Så man jobber kanskje oftere enn man gjorde før, ut over de 7,5 timene normal arbeidstid. Jeg tror det er slik i mange yrker, at kommer man over noe som man ønsker å gjøre, så gjør man det på fritiden også, sier Haugane.

På forsiden nå