Legger ned driften i Foto Schrøder

De ansatte i Foto Schrøder ble orientert om at jobbene deres forsvinner på et allmøte onsdag formiddag.

Fotobutikken Foto Schrøder i Nordre gate stengte dørene onsdag formiddag under allmøtet for de ansatte. 

Saken oppdateres.

Styret i selskapet har vedtatt å avvikle både fotobutikken i Nordre, fotostudioet og bildeproduksjonen til selskapet.

– Vi har nå hatt et allmøte med de ansatte der vi meddelte den tunge beslutningen som styret fattet tirsdag ettermiddag, sier styreleder Joar Grimsbu til adressa.no.

16 faste ansatte og en deltidsstilling rammes av vedtaket, men Grimsbu sier at skal drøfte videre med ansatte som har meldt sin interesse for å videre driften på egen hånd.

– Vi vil foreløpig ikke stenge virksomheten, og tidspunktet for stenging har vi heller ikke tatt stilling til i styret. Men at det er et spørsmål om tid ligger i sakens natur, sier Grimsbu.

Selskapet har tidligere varslet at de er i en prosess som kan ende med nedleggelse av deler av virksomheten.

Skal forvalte verdier

Styret tar sikte på å videreføre Foto Schrøder AS som et rent eierselskap, som skal forvalte eierandelene i andre selskaper. Selskapet eier 34 prosent av de to selskapene Netlife AS og Iris skolefoto, i tillegg til 100 prosent av gullsmedkjeden Strømsnes.

– Selskapet har også en finansiell formue å forvalte, som består av aksjer, obligasjoner og kontanter, sier Grimsbu.

Han sier at ingen kreditorer vil lide noe tap som følge av avviklingen.

Regnskapet fra 2013 viser at Foto Schrøder hadde et underskudd før skatt på 2,87 millioner kroner.

Driftsunderskuddet før finansinntekter var på 18,25 millioner kroner, mens omsetningen samme år var på 24,7 millioner kroner.

Det endelige regnskapet for 2014 er ikke klart, men prognosen viser en omsetning på 17,2 millioner kroner og et underskudd på 7,8 millioner, ifølge Grimsbu.

Underskudd i butikken

Grimsbu sier at det ikke har vært mulig å regne seg frem til en lønnsom drift fremover.

– Butikken har gått med underskudd i mange, mange år, og når det gjelder den øvrige virksomheten så ser man ikke hvor den kan hente omsetningen fra. Dette gjelder ikke bare oss, men mange andre selskaper som nå har fått en digital verden å forholde seg til, sier Grimsbu.

Foto Schrøder AS eies 100 prosent av Fotograf Schrøders Stiftelse, og Grimsbu sier at de lenge har forsøkt å sikre videre drift for å oppfylle ønskene i testamentet som ligger til grunn for selskapet. Strikken har vært tøyd langt, blant annet for å prøve å beholde jobbene til de ansatte, ifølge styrelederen.

Avdelinger lagt ned

I 2013 ble syv avdelingskontorer på Heimdal, Vestlandet og Østlandet lagt ned, og i januar i år ble også avdelingen i Oslo nedlagt.

Grimsbu sier at de ansatte som er igjen vil få tilbud om fratredelsespakker som blant annet inkluderer støtte til jobbsøking, videreutdanning, og noen måneders lønn utover oppsigelsestiden, avhengig av ansiennitet.

Alternativet er oppsigelse, ifølge styrelederen.

På forsiden nå