Over halvparten av norske mødre diskrimineres i arbeidslivet

Annenhver norske gravide diskrimineres i arbeidslivet, viser fersk rapport. Nå vil likestillingsombudet at de som blir tatt skal betale oppreisning til arbeidstageren.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik.  Foto: Tom A. Kolstad

Saken oppdateres.

«Når du har et lite barn så må vi vel tenke oss muligheter for en del fravær og det er dete som kanskje ikke helt passer dette første året.»

Setningen er hentet fra en e-postkorrespondanse mellom en partner i et norsk rekrutteringsbyrå og en jobbsøker.

Les også: Likestillingslandet Norge er blitt likestillingssinke

- Det er disse historiene jeg har hørt ukentlig de årene jeg har jobbet her, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik til Aftenposten.no.

Nå har hun fått gjennomført en undersøkelse som viser at hun har rett når hun hevder at det er mye diskriminering av kvinner i norsk arbeidsliv.'Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Hver femte gravide lar være å søke jobb fordi hun regner med å være uaktuell eller til bry for arbeidsgiver, viser undersøkelsen.

The mummytrack - mammasporet

- Dette viser at det fortsatt er store likestillingsproblemer i Norge. Vi tror vi er likestilte i dette landet, med kvinnelig statsminister, finansminister og NHO-sjef.

«Kontrakten til ny jobb var signert og den gamle jobben sagt opp. Da hun fortalte den nye arbeidsgiveren at hun var gravid, ble hun innkalt til møte der de prøvde å presse henne til ikke å ta jobben likevel. De mente hun hadde løyet og brutt skikk og bruk ved ikke å informere og fortalte også at hun ikke ville vært aktuell for jobben dersom de viste at hun var gravid.»

Nå mener hun glansbildet av det likestilte Norge slår sprekker, noe som bekreftes av tirsdagens sak i Aftenposten om null kvinnelige direktører i de 60 største selskapene på Oslo Børs, eller at åtte av ti rådmenn og ordførere er menn.


- De fleste kvinner og noen menn opplever «mammasporet». Alt ser bra ut til barna kommer. Fra du blir gravid og mens du har småbarn opplever altså 55 prosent at de ikke får jobbene de søker, at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner øker, at kvinner mister kompetanse og at karrièren blir satt på vent, sier Ørstavik.

Resultatene kan ikke brytes ned på bransjer, men Ørstavik sier til Aftenposten at alle er like ille, også offentlig sektor.

Hun er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen, selv om tallet er høyere enn hun hadde forventet.

Lar være å søke jobb

- Men at så mange som en av fem kvinner har unnlatt å søke på en jobb i forbindelse med at de venter barn, det er jeg overrasket over, sier hun før hun slår fast at slik kan det ikke være i Norge.

- Vi har en likestillingslov som ekstremt tydelig. Undersøkelsen viser at loven ikke blir fulgt. Det er ikke lov å spørre om man skal ha barn i jobbintervjuer. Det er ikke lov å utelukke noen fra jobbmuligheter på grunn av små barn. Dette må vi til livs. Målet i Norge er at vi ikke skal sette karrièren på vent når vi får barn.

«Arbeidsplassen gjorde en større omorganisering mens hun var i permisjon. Den opprinnelige stillingen ble fjernet og en ny stilling med samme arbeidsoppgaver ble opprettet, men med litt utvidet ansvar. Hennes vikar ble ansatt i denne stillingen. Arbeidstageren ble ikke informert og fikk ikke mulighet til å søke på stillingen. Kvinnen mottok senere oppsigelse.»

Hun legger til at å få barn ikke bare er det viktigste en kvinner gjør for seg selv og faren, men også for samfunnet.

Bør få oppreisning

Nå vil hun at det skal svi dersom noen blir tatt i brudd på likestillingsloven.

- Vi må gi arbeidsgiver og vordende foreldre informasjon og kunnskap om hva som er lov. Men arbeidsgiver må ha et særskilt ansvar. Og følger de ikke loven, må de få en straff som svir, mener Ørstavik.

I dag kan man melde saker inn til Likestillingsombudet som kan ta saken videre til Likestillingsnemda. Konkluderer nemda med brudd, får de et brev. Ørstavik forlanger at nemda får mulighet til å ilegge arbeidstager en oppreisning arbeidsgiver må betale.

- Jeg utfordrer forbruker- og likestlilingsminister Solveig Horne til å se på hvordan forbrukerrettighetene er utformet og herme etter dem. Horne har tidligere lovet at diskriminering i arbeidslivet skal svi, og nå venter jeg på hva hun og arbeidsminister Roger Erikson kommer med.

Mer informasjon

Ørstavik peker også på kunnskap og informasjon som en viktig kilde for å få slutt på denne diskrimineringen. Mange arbeidsgivere kjenner ikke loven godt nok, eller mangler verktøy for å håndtere graviditet på jobb.

- Som leder i et selskap og ute i avdelingene må det jobbes målrettet med denne problemstillingen. Der kan vi hjelpe. Det er åpenbart at dette også handler om holdninger. Arbeidsgivere må lære seg loven og slutte å bryte den. Situasjonen i dag er uholdbar, sier Ørstavik.

I dag er ofte holdningene blant kvinner og menn med småbarn at de føler de er ekstra til bry for arbeidsgiver. Ørstavik sier at denne selvjustisen må bort.

- Vi skal ikke lenger godta argumentet om at "det er jo veldig vanskelig for arbeidsgiveren min at jeg blir gravid". Jeg husker jeg tenkte det selv, da jeg ble gravid for 16 år siden, at dette passet veldig dårlig for arbeidsgiveren. Men det er ikke den enkeltes ansvar. Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at man kan få barn, sier hun engasjert.

Vanskelig situasjon

Hun stiller seg likevel undrende til hvordan foreldre og vordende foreldre i dag skal forholde seg til arbeidsgivere der ni av ti forventer at arbeidssøker er åpen om sin familiesituasjon. Samtidig sier en av tre at de er skeptiske til å ansette en som venter eller planlegger å få barn.

- Snakk om catch 22, sier hun, nesten litt oppgitt.

Som om ikke det er nok: de kvinnene som sier i fra opplever at de allerede har tapt.

- Hvis de vinner frem og får jobben, har de allerede en skjev start. Samtidig kan mange oppleve at de blir sett på som vanskelige senere.

Dette er også grunnen til at vi ikke har noen i denne saken som vil snakke med oss og dele sin historie om diskriminering på jobb. Eksemplene i denne saken er anonymiserte saker. Likestillingsombudet har fått på sitt bord.

DISKRIMINERINGSUNDERSØKELSEN
  • 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstagere oppgir å ha opplevd en eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.
  • 36 prosent av kvinnelige arbeidstagere oppgir å ha opplevd to eller flere tilfeller av diskriminering.
  • En av ti har fått spørsmål fra arbeidsgiver på jobbintervjuet om graviditet og planer om å få barn.
  • 20 prosent av kvinnene oppgir at de har latt være å søke en jobb mens de var gravide fordi de ikke har regnet med at arbeidsgiver ville velge en som var gravid, eller at de tenkte det ville være en ulempe for arbeidsgiver.
  • En av ti oppgir at de fikk negative reaksjoner fra sin leder på at de ventet barn.
  • 47 prosent av kvinnene som var i jobb da de fikk barn, oppgir at de har opplevd en eller flere tilfeller av diskriminering da de var i permisjon eller når de kom tilbake fra permisjon.
  • 21 prosent kvinnelige arbeidstagere har opplevd å ikke få kreve lønnsøkning eller blitt vurdert i lønnsforhandlinger på grunn av de var i eller hadde tatt ut foreldrepermisjon.
På forsiden nå