Malvik-firma med 43 ansatte konkurs

Eiendomsselskapet Modulhus Norge i Malvik er konkurs. 43 ansatte mister jobben.

Eiendomsselskapet Modulhus Norge holdt til på Sveberg i Malvik. 

Saken oppdateres.

Det opplyser bostyrer Stein Knut Tonning i advokatfirmaet Arntzen de Besche til adressa.no.

Modulhus Norge drev med eiendoms- og prosjektutvikling fra kontorer i Malvik, og ledelsen i selskapet har opplyst til Tonning at konkursen skyldes tap på et prosjekt de holder på med i Trondheim.

Selskapet skal verken ha inntekter eller verdier til å dekke sin økonomiske forpliktelser, og det ble åpnet konkurs i selskapet i Sør-Trøndelag tingrett sist torsdag.

Arbeidere fra Polen

Styreleder i Modulhus Norge er Harald Loe-Olsen, som tidligere drev selskapene Bygg-Pro Norge og Bygg-Pro Entreprenør. Selskapet er heleid av selskapet Sveberg Industrier, hvor Loe-Olsen er blant medeierne.

I selskapet skal det være 43 ansatte, som hovedsakelig kommer fra Polen. Rundt halvparten av dem er permittert.

Tonning har i egenskap av bostyrer bestemt at driften ikke skal videreføres, noe som betyr at alle ansatte blir oppsagt.

– Bostyrer vil på sedvanlig vis bistå den enkelte arbeidstaker med å fremme krav overfor NAV Lønnsgaranti, ifølge Tonning, som foreløpig ikke har vært i kontakt med de ansatte.

Skylder bankene mest

Ledelsen i Modulhus Norge har opplyst at selskapet har en samlet gjeld på rundt 30 millioner kroner. Selskapets hovedbankforbindelse er Hegra Sparebank, og i tillegg har selskapet benyttet Handelsbanken. Ifølge bostyrer er det for tidlig å si hvor mye bankene har lånt ut.

– Bankene er de klart største kreditorene, sier Tonning.

Blant verdiene i selskapet er fire boliger i Trondheim og to boliger Stjørdal. Eiendommene i Trondheim er solgt, men ikke overtatt av kjøperne. Eiendommene i Stjørdal ligger ute for salg, ifølge Tonning.

I tillegg innbefatter verdiene driftstilbehør, varelageret, to biler og selskapets utestående krav. Med unntak av bilene, har bankene pant i alle verdiene.

Ifølge Tonning er det for tidlig å si om andre enn kreditorerene vil få noe tilbake.

Trakk tilbake tillatelse

Trondheim kommune trakk i desember tilbake den midlertidige brukstillatelsen som var gitt til Modulhus Norges eiendomsprosjekt i Sigurd Slembes vei i Trondheim.

Ifølge sakspapirene fra kommunen var prosjektet langt mer uferdig enn det som fremkom i søknaden.

Det hadde dessuten blitt oppgitt feil tiltakshaver og ansvarlig søker da det ble søkt om midlertidig brukstillatelse i oktober 2014. Ansvarlig søker ble oppgitt å være Bygg-Pro Norge AS, som også ble drevet av Loe-Olsen. Dette selskapet var imidlertid konkurs en måned tidligere.

Ifølge sakspapirene hadde Modulhus Norge også kjøpt eiendommen fra et annet selskap i mai i fjor, uten at dette ble meldt inn til kommunen.

Utleieselskap konkurs

Denne uken ble det også åpnet konkurs i selskapet Norsk Byggleasing, som er eid og ledet av Harald Loe-Olsen.

Dette selskapet drev med pendlerhotell og utleie av modulhus, og skal ikke ha hatt noen ansatte utover Loe-Olsen selv.

Ifølge Tonning drev dette selskapet med utleie av boliger til arbeiderne i Modulhus Norge.

Det har ikke lyktes adressa.no å komme i kontakt med Harald Loe-Olsen.

Harald Loe-Olsen drev tidligere selskapet Bygg-Pro Norge. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Harald Loe-Olsen drev tidligere selskapet Bygg-Pro Norge. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

På forsiden nå