Sju grunner til at du får baksmell på skatten

Og åtte tips til hvordan du kan unngå baksmell.

Gunda Øyangen Lindberg og Per Marius Hanger i Skatteetaten har travle dager like før selvangivelsen skal leveres inn. Mange av dem som henvender seg til Skatteetaten, lurer på hvorfor de må betale restskatt. 

Saken oppdateres.

Det står for tiden lange køer av folk som har spørsmål om selvangivelsen både ved Skatteetaten i Midt-Norges hovedkontor i Kongens gate i Trondheim, og på telefonen til Skatteopplysningen.

Veldig mange lurer på hvorfor de må betale restskatt. Gunda Øyangen Lindberg og Per Marius Hanger ved Skatteetaten sier at dette er de vanligste grunnene til at baksmellen kommer.

Har du spørsmål om selvangivelsen? Onsdag klokken 12 møter Skattebetalerforeningen til nettmøte. Send inn dine spørsmål her allerede nå!

1) Du har betalt mindre renter enn beregnet

Et viktig fradrag for mange, er fradraget man får for gjeldsrenter man betaler gjennom et år, typisk på et boliglån. Rentene man betaler på boliglånet, er fradragsberettiget. Men informasjonen om størrelsen på disse rentene, henter Skatteetaten fra selvangivelsen for 2013. Hvis rentenivået i mellomtiden har gått vesentlig ned, slik at du betaler mindre renter enn det som var stipulert ved inngangen av skatteåret, vil du også ha rett på et mindre fradrag enn det som var utgangspunktet i skattekortet ditt. Da vil du kunne få restskatt. Det samme gjelder om du i samme periode har betalt ned en god del av lånet, slik at du av den grunn betaler mindre renter.

Tips: Sjekk hvilken rente og gjeld Skatteetaten tar utgangspunkt i når du får forslag til skattekort i desember. Hvis dette ser feil ut, endrer du skattekortet, slik at det blir riktig. Skattekortet kan endres på Skatteetatens nettsider, her. En betalingsplan med oversikt over både avdrag og renter får du fra banken din.

2) Feil fordeling av boliglånet mellom samboere

Som samboere og/eller ektefeller kan man ha felles gjeld, og kan velge å fordele rentene seg imellom. Men når Skatteetaten mottar opplysninger om dette fra banken, kan det være at gjelden kun blir rapportert på den ene av partene, selv om de deler den for eksempel likt mellom seg. Dette vil føre til at den som ikke får registrert gjelden sin, heller ikke får forhåndsutfylt gjeldsfradraget han eller hun har krav på i selvangivelsen. Blir ikke fradraget med i beregningen av selvangivelsen, men var med i beregningen når skattekortet ble laget, blir det feil

Tips: Fordelingen kan ordnes gjennom å levere endringer i selvangivelsen når denne foreligger. Du kan også sjekke informasjonen om gjeld som står på forslaget til skattekort når det sendes ut i desember. Om du vil endre dette i løpet av skatteåret, sender du inn en endring av skattekortet via Skatteetatens nettsider, her. Når du har levert endringene på skattekortet, sendes det nye skattekortet automatisk over til arbeidsgiveren din.

3) Livssituasjonen din har endret seg

Hvis det skjer endringer i livssituasjonen din som kan ha påvirkningen på retten til fradrag gjennom skatteåret, og du ikke melder fra om disse, kan du få restskatt. Dette kan for eksempel være at du var enslig forsørger ved inngangen av skatteåret, men ikke er det ved utgangen av året. Det kan også være at barn slutter i barnehage eller SFO, slik at retten til fradrag fra slike utgifter forsvinner. Det kan også være at du reiser mindre enn du gjorde året før, slik at opplysningene om reise som lå til grunn ved inngangen av skatteåret var feil. Alt dette kan føre til at du i løpet har rett på mindre fradrag, og at du har betalt for lite skatt gjennom året.

Tips: Så snart det skjer endringer i livssituasjonen din, endre informasjonen som er i skattekortet ditt. Du kan endre skattekortet via Skatteetatens nettsider, her. Om endringen i livssituasjonen din samtidig gjør at grunnlaget for å motta støtte fra for eksempel NAV endrer seg, må du også gi beskjed til denne etaten.

4) Du har flere arbeidsgivere og blitt trukket feil

Den mest vanlige måten å trekke skatt på, er gjennom tabelltrekk. Her er både inntekt og fradrag medregnet når skatten skal trekkes. Men har du flere arbeidsgivere, er det kun hovedarbeidsgiver som kan benytte tabelltrekk. Andre arbeidsgivere må benytte prosenttrekk. Hvis mer enn én arbeidsgiver benytter tabelltrekk, vil fradragene bli beregnet to ganger. Dette betyr at du betaler for lite skatt gjennom året, og må betale restskatt. Dette gjelder også om du er alderspensjonist. Om Nav betaler hovedpensjonen din, men du har tilleggspensjoner fra tidligere arbeidsgivere, er det kun overfor Nav at tabelltrekk kan benyttes. Tilleggspensjoner må betales via prosenttrekk.

Tips: Sørg for at arbeidsgiverne dine benytter riktig del av skattekortet. Hovedarbeidsgiver kan benytte tabelltrekk, mens biarbeidsgiver må benytte prosenttrekk.

5) Du har gått over fra lønnsmottaker til pensjonist

Når man går over fra vanlig lønnsmottaker til alderspensjonist, må man sørge for at utgifter man hadde gjennom arbeidslivet og har opphørt, ikke blir med på selvangivelsen som pensjonist. Dette kan for eksempel være informasjon om fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver. Disse punktene er fradragsberettiget, men om du ikke har slike utgifter mer etter at du har sluttet i arbeidslivet, er de selvsagt ikke det. Har Skatteetaten basert seg på fradrag du ikke lenger har rett på, vil det føre til restskatt.

Tips: Informasjon om disse fradragspostene kan du endre ved å endre skattekortet. Endring av skattekortet kan gjøres via Skatteetatens nettsider, her.

6) Du har høyere inntekt enn oppgitt i skattekortet

Dette punktet gjelder bare de som har prosenttrekk. De fleste arbeidstakere har tabelltrekk, noe som gjør at endringer i inntekten i all hovedsak ikke får betydning for om du får restskatt eller skatt til gode.

Tips: Med prosenttrekk må du følge med endringer i inntekten, og rapportere fra om disse gjennom å endre skattekortet. Endring av skattekortet kan gjøres via Skatteetatens nettsider, her.

7) Opplysningene i selvangivelsen stemmer ikke

Hvis banken din har rapportert inn feil om gjelden- eller formuen din til Skatteetaten, arbeidsgiver har innrapportert feil inntekt, barnehagen har glemt å sende inn opplysninger om utgifter eller lignende, vil grunnlaget for skattetrekket være feil. Disse opplysningene må sjekkes når selvangivelsen kommer, og endringer leveres innen fristen 30. april.

Tips: Gå gjennom selvangivelsen post for post, og kontroller opplysningene opp mot årsoppgavene fra arbeidsgiver, bank osv. Har du fått en korrigert oppgave av noen av aktørene som rapporterer inn til Skatteetaten mellom nyttår og når selvangivelsen kommer, er det viktig at du fører inn disse korrigeringene. Du kan endre selvangivelsen på Skatteetatens sider, her.

Tips: Om du først har fått restskatt, er det første du bør gjøre ifølge Skatteetaten å å ta frem skattekortopplysningene fra 2014 og sammenligne dem med den tilsendte selvangivelsen. Se hva som stemmer av opplysninger, og hva som eventuelt ikke stemmer over ens. Da kan man ofte finne svaret selv på hvorfor selvangivelsen ble som den ble.

Selvangivelsen

Selvangivelsens foreløpige beregning viser at 2,7 millioner personer i snitt får 11 500 kr til gode på skatten, mens 825 000 ligger an til 19 500 kr i snitt i restskatt. Slik er dette fordelt i Midt-Norge.

  • Møre og Romsdal: Til gode: 144 000 personer, 11 000 kr i snitt. Restskatt: 42 000 personer, 18 000 kr i snitt.
  • Sør Trøndelag: Til gode: 163 000 personer, 11 000 kr i snitt. Restskatt: 50 000 personer, 16 000 kr i snitt.
  • Nord Trøndelag: Til gode: 66 000 personer, 10 000 kr i snitt. Restskatt: 20 000 personer, 13 000 kr i snitt.
  • Kilde: Skattedirektoratet
På forsiden nå