Trondheim Kraft leverer varene

Strømsalget ga et overskudd på 4,9 millioner kroner i 2014.

OVERSKUDD: Torkel Rolfseng og resten av Trondheim Kraft kunne glede seg over positiv bunnlinje i 2014. Foto: GLEN MUSK  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Etter røde tall og et underskudd på 3,9 millioner kroner i 2013, kunne Trondheim Kraft vise til solide resultater da årsrapporten for 2014 ble publisert. Det siste årets strømsalg har gitt et årsresultat på 4,9 millioner etter skatt, som gir en oppgang på 8,8 millioner kroner.

Trondheim Kraft AS sin virksomhet består av innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger, kommuner, offentlige- og private bedrifter. Fra 2010 har også Trondheim kraft vært en innlemmet del i Fjordkraft-konsernet.

LES OGSÅ: Nærmer seg en halv milliard i inntekter

Årsaken til det svake resultatet i 2013 har direktør Torkel Rolfseng tidligere uttalt skyldes priskonkurranse, i tillegg til nedgang i marginer og inntjening. Dette er nå ifølge årsberetningen for 2014 i revers.

Reduserte inntekter

Selv om bunnlinjen til Trondheim Kraft er positiv, falt omsetningen fra 359 millioner kroner i 2013, til 296 millioner kroner i 2014. Årsaken til dette skyldes at systemprisen på den nordiske kraftprisen i 2014 i gjennomsnitt var 24,8 øre/kWh, sammenlignet med 29,7 øre/kWh året før. Driftskostnadene i samme periode er kuttet fra 365 millioner kroner til 290 millioner kroner.

Av overskuddet på 4,9 millioner kroner, blir alt betalt ut som utbytte til eneeier Fjordkraft. Egenkapitalen ved årslutt var 86 millioner kroner, som ifølge årsregnskapet er uforandret fra 2013.

LES OGSÅ: Kremmerhuset har aldri hatt høyere omsetning

På forsiden nå