Kan bli dyrere å leie tomt i Trondheim

Grunneiere som leier ut festetomter i byen er i tenkeboksen etter dommen i menneskerettighetsdomstolen.

Flere steder i Trondheim er det festetomter.   Foto: Morten Antonsen

Dommen som falt i Den europeiske menneskerettigshetsdomstolen i Strasbourg tidligere denne uken, hvor paragraf 33 i tomtefesteloven ble funnet i strid med vernet om eiendomsrett, vil ifølge Tomtefesterforbundet gi mer makt til grunneierne.