Skal bygge ny båthavn i Rosenborgbassenget

Rosenborgbassenget på Solsiden har fått nye medeiere og skal få oppimot 100 nye båtplasser.

Fra venstre: Ny daglig leder i Solsiden Marina og styreleder i Norsk marinadrift AS, Per Gunnar Flåten sammen med investorene Dag W. Nylander og Erik Schløsser-Møller. 

Saken oppdateres.

Det er Norsk marinadrift AS som har kjøpt 50 prosent av selskapet Solsiden marina AS, som eier Rosenborgbassenget.

Investorene Erik Schløsser-Møller og Dag W. Nylander har tidligere vært eneeiere av selskapet. De to kjøpte Rosenborgbassenget og Dokkbassenget i henholdsvis 2010 og 2011. Fortsatt vil de være eneeiere i Dokkbassenget, som nå blir skilt ut i et nytt selskap, Solsiden brygge AS.

Nye båtplasser

Rosenborgbassenget, som ligger mellom Thaulowkaia og Dyre Halses gate, har i dag 33 båtplasser. Nå har eierselskapet planer om å bygge ut bryggene, slik at det blir plass til mellom 80 og 100 båtplasser i bassenget.

- Vi vil ta bort båtplassene som er der i dag. I stedet lager vi nye brygger som går langs kaikantene, slik at man åpner bassenget. I dag tar båtplassene stor plass i bassenget, nå vil vi la bryggerekkene gå langsetter kanten på bassenget, med utstikkere ut fra kantene, sier Schløsser-Møller.

Ferdig mai 2013

Da Nylander og Schløsser-Møller kjøpte seg opp i Rosenborgbassenget i 2010, var prisen de betalte 3,56 millioner kroner. Denne gangen har partene bestemt seg for å holde beløpet hemmelig. Schløsser-Møller forteller imidlertid at det var utbyggingsplanene som var en av hovdegrunnene til at Norsk marinadrift i utgangspunktet ble med i selskapet.

- Vi har ønsket å ha med oss en profesjonell part som holder på med etablering av nye marinaer. Det er en del tekniske problemstillinger som må løses for å få til planene våre, blant annet må produsenten lage noen nye bryggeløsninger, sier Schløsser-Møller.

Investorene har allerede vært i kontakt med kommunen og regner med å sende inn søknad til byggesakskontoret i høst. Går alt etter planen, håper Schløsser-Møller at vinteren kan bli brukt til bygging, og at de nye bryggene kan stå ferdige til mai neste år.

Illustrasjonen viser hvordan utbyggerne ser for seg at det kan bli plass til flere båtplasser samtidig som bryggene tar mindre plass enn i dag. 

Illustrasjonen viser hvordan utbyggerne ser for seg at det kan bli plass til flere båtplasser samtidig som bryggene tar mindre plass enn i dag. 

På forsiden nå