Klagestorm mot Trønderenergi

Et par tusen kunder har fått varsel om inkasso og stenging, selv om fakturaen det purres på aldri er sendt ut.

Trønderenergi beklager situasjonen som har oppstått. 

Saken oppdateres.

Feilen har ført til flere timer lang telefonkø på kundeservice hos Trønderenergi.

- Det er sterkt beklagelig det som har skjedd. Vi gjør det vi kan for løse dette, og har nå doblet bemanningen på kundeservice for å forsøke å ta unna køen, forteller Kjell Dahle, kommunikasjonssjef i Trønderenergi.

Nytt datasystem

Årsaken til problemene er en feil i et datasystem som Trønderenergi innførte i september i fjor. Målet var å effektivisere måling, avlesing, fakturering og inkassosaker, og årlige besparelser på et titalls millioner kroner.

- Det har vært noen barnesykdommer i systemet, som vi ikke har klart å luke unna, forklarer Dahle.

Er disse feilene nå rettet, slik at dette ikke vil skje igjen?

- Nei, dessverre er feilen fortsatt ikke fullt ut rettet.

Hva bør de som er rammet av dette gjøre?

- Det beste er å betale inkassovarselet fullt ut, så vil vi godskrive purregebyr og renter på neste faktura.

- Føler virkelig med kundene

Dahle forklarer at selskapet nå har sendt brev til alle berørte kunder, for å fortelle at de ikke vil bli belastet noe for fakturafeilen.

Hva tenker du om at så mange kunder har fått et brev fra dere, med varsel om stenging av strømmen?

- Jeg føler virkelig med de kundene som har fått dette brevet, og må bare på det sterkeste beklage at dette har skjedd, sier Dahle.

Han oppfordrer kunder som trenger kopi av fakturaen de ikke har mottatt, til å logge seg på selskapets hjemmeside. Ved hjelp av målernummer og kundenummer kan man ordne dette selv, uten å måtte ringe kundeservice.

- Merkelig

Regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet forteller at de at fått flere henvendelser om saken, og gir Trønderenergi honnør for å sette på flere folk for å ta unna pågangen fra frustrerte kunder. Han er likevel kritisk til at selskapet ber kundene betale purregebyr og renter.

- Det er merkelig og lite kundevennlig å kreve at kundene skal betale noe de faktisk ikke skylder. Vi mener at folk bør droppe purreomkostningene, og bare betale det opprinnelige fakturabeløpet, sier Helde.

Trønderenergi begrunner rådet om også å betale gebyr og renter med at mange kunder har fått en regning der purreomkostningene og det faktiske fakturabeløpet ikke er splittet opp. For disse kundene er det ikke mulig å se på purringen hva som er den reelle fakturasummen.

- Dersom disse kundene kontakter oss, enten via kundeservice eller hjemmesiden, og får en fakturakopi der det korrekte kravet fremkommer, kan de selvsagt betale det beløpet og droppe purreomkostningene, sier Kjell Dahle i Trønderenergi.

Den omstridte purringen er sendt ut i to varianter. Dahle bekrefter at de som har mottatt en versjon der både gebyr og faktisk fakturasum er oppgitt, ikke skal betale noen gebyrer.

- De som allerede har betalt og inkludert purreomkostningene, vil få dette godskrevet på neste faktura, sier Dahle.

På forsiden nå