Tord Lien vil tømme oljefelt for olje

Oljeministeren ønsker økt utvinning av norsk olje og gass. Gass er en del av klimaløsningen, mener han.

Olje- og energiminister Tord Lien møtte en vennligsinnet forsamling da han i går deltok på Oljeforum i Orkanger. Her sammen med Det norskes Rolf Jarle Brøske (med ryggen til) og Anita Utseth, samt Marathon Oils Geir Solli. Sistnevnte selskap ble mandag kjøpt av Det norske, noe statsråden hadde fått med seg. - Men jeg har ennå ikke behandlet kjøpet, så champagnen må vente til det eventuelt blir godkjent, sier Lien. 

Saken oppdateres.

– Oljen kan ikke bli liggende under havbunnen. Vi vil derfor at aktiviteten på norsk sokkel økes for å finansiere velferdsstaten.

Om det noen gang har vært tvil. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har ikke startet arbeidet med å forberede Norge på «hva skal vi leve av etter oljen». Tvert imot. Lien vil pumpe opp mer olje og gass. Mye mer.

Under gårsdagens Oljeforum på Orkanger hadde han en klar utfordring til de fremmøtte.

Senke kostnadene

– Oljebransjen må få ned kostnadsnivået slik at felt som ikke er lønnsomme i dag, blir lønnsomme i fremtiden, sier Lien som mener økt oljeutvinning passer som hånd i hanske med målet om å redusere utslipp av klimagasser.

Statsråden peker blant annet på befolkningsveksten og at stadig flere mennesker får økt velstand. Som igjen fører til økt behov for energi.

Samtidig har FNs klimapanel satt et mål om å begrense den globale oppvarmingen med to grader. Det viktigste enkelttiltaket er å redusere utslipp av CO2. Lien mener likevel ikke det er en motsetning samtidig å pumpe opp mer olje - som tross alt er en av de virkelig CO2-verstingene.

– Vi må huske på at vi uansett skal slite hardt med å opprettholde oljeproduksjonen på 90 prosent av dagens nivå, og jeg mener det plass til norsk oljeproduksjon innenfor togradersmålet, sier han og legger til:

– Gass er dessuten en del av løsningen fordi den erstatter kull. Det samme er økt bruk av CO2-fangst som brukes i altfor liten grad i dag.

Dyr teknologi

Blant deltakerne på Oljeforum ble Liens utfordring tatt godt imot. Mange oljeselskap har allerede funnet masse olje de har konsesjon til å utvinne.

Problemet er bare at mange av feltene er så små at de ikke har råd til å pumpe den opp. Dagens teknologi er så dyr at kun de aller største oljefeltene blir bygget ut.

I Statoil har man i flere år jobbet med å finne løsninger som kan endre på dette. Foreløpig har man fått til å hente ut olje fra mindre felt i nærheten av eksisterende plattformer. Man har i tillegg klart å ta ut mer av eksisterende felt enn antatt den gang de ble bygget.

Veien frem er imidlertid lang, mener Trond Stokka Meling, direktør for undervanns- og marinteknologi i Statoil.

– Men vi må finne en løsning, understreker han.

Stor utfordring

Som Lien mener også Meling at den største utfordringen er å få ned kostnadene som har gått kraftig opp de siste årene.

– Vi må dessuten få opp volumet. Dersom mange tar en teknologi i bruk, er det med på å presse ned prisen, sier Statoil-direktøren som innrømmer at selskapet hans nok har bidratt til at kostnadene i bransjen har gått rett opp.

– Statoil har nok hatt for mange egne løsninger på mange områder. Fremover vil vi måtte få flere standardløsninger om vi skal ta ut de ressursene som ligger der, sier Meling.

Også i Det norske oljeselskap er man positiv til signalene fra olje- og energiministeren. Samtidig benytter næringspolitisk direktør Rolf Jarle Brøske anledningen til å stille noen krav tilbake.

Gode rammevilkår

– Skal han få med selskapene på dette, er vi avhengige av stabile og forutsigbare rammevilkår, sier Brøske og viser blant annet til usikkerheten som er skapt rundt fremdriften til utbyggingen på Utsirahøyden etter at stortingsflertallet nylig bestemte at hele feltet skal elektrifiseres.

– Jeg er opptatt av å gi bransjen gode rammevilkår. Den usikkerheten som har oppstått er fordi opposisjonen ikke har vært enig seg imellom hva de faktisk mener, sier Tord Lien.

På forsiden nå