Oppdraget:

Her er de største klimasynderne

Oljeindustrien dominerer fullstendig i det norske klimaregnskapet, både lokalt og nasjonalt.

Åsgard-feltet er en av landets største utslippskilder, og står alene for en sjuendedel av klimagassutslippene i Midt-Norge. Hvert år slipper installasjonene på feltet ut like mye klimagasser som 500 000 personbiler. 

Nå skal de norske klimagassutslippene kuttes med 40 prosent i løpet av 15 år.