Oppdraget: Dumme klimaspørsmål!

Dumt med diesel?

Ikke akkurat dum, men full av dumme spørsmål. Jeg tar oppdraget med å finne svar på spørsmålene man ikke stiller høyt sammen med andre.

Saken oppdateres.

Vi har kjøpt bil. Volvo. 2011-modell. Dieselbil. Plutselig har jeg begynt å legge merke til ordet diesel over alt. For eksempel ser jeg på adressa.no at salget av dieselbiler faller kraftig. Andelen er nesten halvert så langt i år.

LES OGSÅ: Salget av dieselbiler nesten halvert

Og så alt dette snakket om dieselforbud i Oslo, Bergen og kanskje også Trondheim. Det skulle tatt seg ut.

LES OGSÅ: Elvestuen krever strakstiltak mot dårlig luftkvalitet

Så har vi jo Volkswagen-skandalen. Ingen fjær i hatten for dieselbil, akkurat.

LES OGSÅ: Volkswagen innrømmer mer juks

I min febrilske søken etter fakta som ikke stempler meg som dieseldumming, finner jeg heldigvis Terje Berntsen, professor ved UiO og Ciceroforsker.

- Dieselbiler er bedre for klimaet enn bensinbiler, slår Berntsen fast i en studie, riktignok fra 2012. Årsaken til at dieselbilen er bedre for klimaet, er hovedsakelig fordi den slipper ut mindre CO2. Men nå er det 2015. Har noe endret seg?

- Diesel er nok fremdeles bra for klima, men det at utslippene av NOx er vesentlig høyere enn Euro-kravene gjør at det er vanskeligere å konkludere, svarer Terje Berntsen.

NOx? Og juks? Var det ikke det som var greia med VW?

Og skulle ikke vi prøve å gjøre dette enkelt?

Berntsen fortsetter tålmodig, men legger til et sitat fra Einstein: «Man skal gjøre alle ting så enkle som mulig, men ikke enklere enn det.»

- Siden 2012 har bensinbilene blitt mer klimavennlige, kanskje på grunn av innføring av CO2-avgifter. Nå slipper nybilene ut mindre CO2 per kilometer. Tidligere var dieselbiler med samme vekt og motorstyrke ofte 20 prosent bedre enn bensinbilene, utdyper han.

- NOx er en komplisert gass i klimasammenheng. Den er ikke viktig som drivhusgass selv, men har mange indirekte virkninger.

Han prøver å forklare meg om NOx med teskje:

1. Danner ozon som er en klimagass ==> oppvarming

2. Øker kjemisk nedbrytning av metan ==> avkjøling

3. Danner nitratpartikler i lufta som reflekterer solstråling ==> avkjøling

4. Gjødsler naturlige økosystemer slik at mer CO2 tas opp ==> avkjøling

5. Ozon som dannes (se 1) er giftig for planter ==> mindre opptak av CO2 ==> oppvarming

- Vi mener også at vi nå forstår klimaeffekten av NOx noe bedre og er ganske sikre på at nettoeffekten (1-5) er en avkjøling. Det at dieselbiler slipper ut mer NOx enn kravene til NOx skulle derfor bidra til en avkjøling (dvs. redusert oppvarming) av klima.

- Ja, men avkjøling må da være bra? (Dette er nok et virkelig dumt spørsmål.)

- Ser man på klima isolert, så kan man si at det er det. Men totaleffekten av å kjøre er uansett en oppvarming pga CO2 utslippene.

- Hvorfor det?

- Fordi dieselbiler slipper også ut sotpartikler. Ved utslipp i kalde områder (som i Norge) vil mye kunne avsettes på snø som dermed smelter tidligere. Dette kan gi en betydelig oppvarming. Klimaeffekten av diesel vil derfor avhenge av hvor den kjøres.

Forslaget om dieselforbud i de store byene har sammenheng med dieselbilens utslipp av nitrogenoksider (NOx) som vurderes som svært helsefarlig av Verdens helseorganisasjon.

- Men har ikke dieselbilene også blitt bedre på NOx-utslipp?

- De har nok blitt vesentlig bedre, men akkurat hvor mye er faktisk vanskelig å vite fordi testmetodene ikke er tilpasset kjøring under realistiske forhold. Dette gjelder særlig for korte turer i tettbygde områder med kald motor og mye start og stopp.

Jeg gir meg ikke:

- Men er det mulig få en konklusjon. Var det teit å kjøpe seg en dieselbil?

- For klima er dieselbiler helt ok i forhold til bensinbiler. Om man stort sett dropper småkjøring i byen er NOx-utslippene mindre viktige. Men, til syvende og sist er det ikke motortype som er avgjørende for miljøeffekten, det er bruken. Skal man si at noe er teit, så er det å bruke bil når det finnes gode alternativer i form av kollektivtransport eller ved å gå eller sykle.

Her er en av 400 planlagte snarveier i Trondheim som gjør at du kan la bilen stå.

Takk for svar. Og takk for det.

Terje Koren Berntsen
  • Professor meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo.
  • Har en 20 prosent stilling som forsker ved Cicero Senter for klimaforskning.
På forsiden nå