Mange svikter idretten

Generasjon Z (13-19 år) er den aldersgruppen der flest utøvere avslutter sin idrettsdeltakelse.

Frafall. Ungdommene i 8-klasse ved Nidaros Idrettsungdomsskole er fortsatt ivrige i sin aktivitet, men forskning viser at mange av dem vil slutte med idrettene sine før de er 19 år. 

Saken oppdateres.

En undersøkelse fra 2009 viser at hver tredje ungdom som er medlem i et idrettslag, slutter med organisert idrett før de fyller 17 år.

På Nidaros Idrettsungdomsskole i Trondheim blomstrer de unge mellom 13 og 16 år som får mer tid til trening i skoletiden. Likevel visner den aktive idrettsdeltakelsen med alderen.

- Bare mellom 10 og 15 prosent av elevene våre søker seg til idrettslinjer på videregående skole. Det selv om vi forsøker å ha fokus på allsidig trening og aktivitet. Tidlig spesialisering med krav om mye og spesialisert trening, gjør at flere går lei kravene som stilles fra idretten og heller flytter aktiviteten sin over på ting de i større grad er med på å styre selv, sier rektor og daglig leder, Jostein Iversen ved Nidaros Idrettsungdomsskole.

Treningsstudio størst

Andelen aktive av ungdommer i 13–19 årsalderen går ned både for gutter og jenter. Det viser en nylig publisert rapport utført av amanuensis Jan Erik Ingebrigtsen ved NTNU på oppdrag for Norges Idrettsforbund. Størst er nedgangen i de tradisjonelle idrettene som fotball, håndball og ski, mens idretter som ridning, volleyball og turn har en økning relativt sett.

- Treningsstudio er en større arena for aktivitet enn idretten. Årsaken til nedgangen er selvsagt sammensatt, men det viser seg at idretter med en sterk trenerstyrt aktivitet i størst grad har problemer med å holde på ungdommene, sier Ingebrigtsen.

Det viser seg igjen at de som trener mest mulig allsidig holder på lengst og utvikler flest toppidrettsutøvere.

- Det er ikke uten grunn at elitehopperne spiller volleyball og trener turn, og Petter Northug spiller fotball. Det gir både avveksling og nyttig trening, sier Jan Erik Ingebrigtsen.

Svikter samfunnsansvaret

Professor Yngvar Ommundsen ved Norges idrettshøgskole i Oslo mener at den organiserte idretten i noen sammenhenger svikter samfunnsansvaret sitt i utviklingen av idretten.

- Svært mange idrettslag og idrettsledere gjør veldig mye godt for mange lokalsamfunn. Men det er heller ikke til å underslå at idretten begår noen systemfeil underveis. Det er ikke tvil om at krav og forventninger gir idretten et dilemma. Skal den være for alle, eller skal det være fokus på prestasjon og konkurranser. Dagens fokus på talentutvikling og tidlig prestasjonspress, fører lett til frafall. Oppblomstringen av idrettsakademier gir også et signal om at ikke alt nødvendigvis er bra i norsk idrett, sier Ommundsen.

Generasjon Z
 
 • Betegnelsen på ungdom født i 1995 og senere.
 • Kalles også i-generasjonen, fordi de er født inn i en digital verden.
 • De trives bedre på skolen, er lovlydige og ruser seg mindre enn før.
 • Stadig flere krav gir forventningspress og psykisk stress.
Takk!
 

I to uker har vi sett på hva som preger livene til tenåringer i dag.  Takk for alle tips og innspill. Takk til ungdommen.

 • Ståle Langørgen 988 07 152
 • Einar Kristengård 951 98 653
 • Norunn Bergesen 975 41 234
 • Vegard Enlid 951 98 728
 • Anne Berit Fagernes 926 76 968
 • Richard Sagen 951 98 665
 • Oppdraget@adresseavisen.no
 • Instagram og Twitter #AdressaOppdraget
På forsiden nå