- Karakterjaget fratok nesten min sønn lysten til å gå på skolen

Toppkandidat Lars Haltbrekken (SV) er ikke i tvil om at vi trenger mindre testing i skolen.

Lars Haltbrekken i Bymarka i Trondheim i fjor høst. Fredag starter hans første landsmøte som toppkandidat for SV. 

Saken oppdateres.Landsmøtesesongen er i gang, og Adresseavisen utfordrer alle førstekandidatene til å svare på en enkel valgomat.

- Hehe, dette blir lett, sier Lars Haltbrekken da han ser spørsmålene, og ramser opp:

- Mer skatt! La ulven leve! Vern Lofoten! Mindre testing i skolen!

I dag sitter Snorre Valen på Stortinget for SV, men Valen vil hjem til Trondheim. Dermed kan det være duket for Haltbrekken, best kjent som leder i Naturvernforbundet gjennom mange år.

Les portrettintervju med Haltbrekken her

Høyere skattenivå

Minivalgomaten starter med skattespørsmålet.

- Vi vil ha høyere skatt totalt sett, men ikke til alle. Det skal være skattelette for dem som tjener mindre enn 600 000 kroner per person. Vi trenger en omfordeling av rikdom. Jeg har allting betalt min skatt med stor glede, sier Haltbrekken, og fortsetter:

- Det er fordi jeg vet hvilke fantastiske tjenester vi får tilbake av de skatteinntektene: Helsevesen, eldreomsorg, barnehager, skoler ... Jeg tror de aller fleste som har vært alvorlig syke på norske sykehus, kommer ut med en takknemlig følelse. Et samfunn med lavere skatt gir mindre offentlig velferd, flere private skoler, dyrere barnehager, større ulikhet. Se på USA, sier Haltbrekken.

Han går rett over på det området han kjenner best: Miljøvern.

- Jeg kommer direkte fra Røst nå. Vern! Visste du forresten hva Røst og Nidarosdomen har til felles? Begge er bygd på tørrfisk. Domen er finansiert med salg av tørrfisk fra Røst, forteller han entusiastisk.

- Amnesti for lengeværende

Videre til asylpolitikk. Den bør bli mildere enn i dag, mener Haltbrekken:

- Utviklingen vi har hatt i den siste regjeringsperioden, har vært umenneskelig. Vi må ønske flere velkomne til Norge. Regjeringen er med på å legitimere en hatefull retorikk, da blir det enklere også for folk flest å drive med det.

- Jeg mener vi burde ta imot flere kvoteflyktninger. Vi sender også tilbake for mange unge asylsøkere, folk som kanskje er under 18 år, fordi vi kan ikke være helt sikre på de testene vi har i dag. Hva har størst konsekvens: Å sende tilbake noen for få, eller noen for mange? Nå gransker vi tilbake i tid, og lar barn lide for feil foreldrene har gjort da de kom til Norge for ti-tyve år siden. Vi må gi amnesti til de lengeværende, de som har blitt sittende i årevis på norske asylmottak, som verken kan sendes tilbake eller får opphold, sier Haltbrekken.

- Rektor kun opptatt av resultater

Rundt testing i skolen har han erfaringer med egne barn i Oslo-skolen:

- Da min sønn hadde første uke på ungdomsskolen, var det bare prøver hele uka. Under foreldremøter var rektoren kun opptatt av resultater, jeg tror nok han fikk bonus ut ifra dem. Karakterjaget fratok nesten min sønn lysten til å gå på skolen, forteller Haltbrekken.

I landbruket vil SV-eren verken konkludere med mer frislipp eller mer regulering:

- Vi skal i alle fall ikke ha mer frislipp, for eksempel når det gjelder konsesjonsgrensene og bo- og driveplikt. Småbruk skal ikke kunne legges ut på det åpne markedet, det vil hindre ungdom som ønsker å drive landbruk. Innen jordvern trenger vi mer regulering. Vi burde ha en jordvernlov à la forurensningsloven, som gjør det forbudt å bygge ned dyrket mark, hvis ikke en statlig myndighet godkjenner og gevinsten for samfunnet er større enn ulempen.

Les også: Derfor gikk han av som leder av Naturvernforbundet og blir SV-topp

Mindre ulveglad i nord

Torgeir Strøm, toppkandidat for SV i Nord-Trøndelag. 

Førstekandidat Torgeir Strøm fra SV i Nord-Trøndelag er er enig med Haltbrekken på alle valgomatspørsmålene bortsett fra to. Strøm vil ikke gå med på å «la flere ulver leve»:

- Jeg har mitt ståsted fra landbruket. Vi må både ta vare på de store rovdyrene, men vi har også skrevet under på urbefolkningskonvensjonen som gjør at vi må legge til rette for reindrift. I dag er ulv en utfordring som vi må balansere, der er jeg enig med Stortinget, sier Strøm.

Han vil også har mer regulering i landbruket:

- For å klare å opprettholde små og mellomstore bruk i hele landet, trenger vi mer regulering og styring enn det nåværende regjeringen legger opp til, sier Strøm.

På forsiden nå