Mange viktige politiske verv skal fordeles blant Ap-toppene:

- Kan vente til høsten med å velge Ap-fylkesleder

Anne Marit Mevassvik åpner for å drøye helt til oktober med å velge leder for Ap Trøndelag. Tore O. Sandvik mener det er naturlig å velge noen før den tid.

Anne Marit Mevassvik (t.v.) eller Karianne Tung (t.h.) blir den første lederen av Trøndelag Ap. De åpner for å vente helt til høsten med å finne ut av dette. Avgjørelsen vil påvirke Ap-topp-kabalen. 

Saken oppdateres.

Ting har ikke gått helt etter planen for det mektige Ap i Trøndelag den siste tiden.

På landsmøtet i Oslo rett etter påske skulle de fronte seg selv med en felles leder: Rune Olsø. Sånn gikk det ikke.

Hva skjer så med topplederkabalen? I løpet av høsten er det mange viktige politiske verv i Trøndelag som skal fylles av Ap-politikere, blant annet:

Hvem blir den historiske, første fylkesordføreren i det nye Trøndelag? Her er det fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik som står mot hverandre. Sandvik er favoritt, men det kan skje ting som gjør at han likevel ikke er aktuell.

Hvem blir leder av Norges største fylkespartilag – Ap Trøndelag? Her er Anne Marit Mevassvik og avtroppende stortingsrepresentant Karianne Tung aktuelle. De to leder hvert sitt fylkeslag i dag.

I tillegg kommer viktige stillinger som ledere av utvalg eller komiteer i den nye fylkeskommunen. Her er sentrale Ap-fylkestopper som Mevassvik, Hanne Moe Bjørnbet, Terje Sørvik, May Britt Lagesen og Stig Klomsten favoritter.

Sentrale i Ap-kabalen: Øverst fra venstre og med klokka: Tore O. Sandvik, Hanne Moe Bjørnbet, Karianne Tung, May Britt Lagesen, Anne Marit Mevassvik og Terje Sørvik. 

- Kan vente til oktober

Rune Olsø skulle bli den første lederen for Ap Trøndelag, ifølge en enstemmig valgkomité. Men så gikk Mevassvik og en rekke Ap-topper fra Nord-Trøndelag ut mot han. Bakgrunnen var Adresseavisens saker om Kystad-avtalen. Enden på visa ble at to kvinner nå styrer hvert sitt fylkeslag fremover: Karianne Tung i sør, Mevassvik i nord.

Mevassvik og Tung har fått mandat til sammen å bli enige om et interimsstyre for Trøndelag Ap, med til sammen tolv medlemmer. Mange spør seg: Er det naturlig å velge en leder nå, som automatisk blir leder for Trøndelag Ap i oktober?

- Vi kommer ikke til å bestemme hvordan vi organiserer interimsstyret før etter at landsmøtet til Ap er ferdig i slutten av april. Vi har det ikke travelt, sier Anne Marit Mevassvik.

- Men dere skal velge én som skal lede styret?

- Slik jeg ser det, behøver vi ikke å velge en leder av interimsstyret nå. Vi kan i teorien vente til oktober med å avgjøre hvem som skal lede Trøndelag Ap. Men dette skal vi finne ut av sammen med Ap Sør-Trøndelag, sier Mevassvik.

- Vil du holde lederspørsmålet åpent helt til etter stortingsvalget fordi du vil holde muligheten åpen for selv å bli den nye fylkesordføreren?

- Det har ingen ting med saken å gjøre. Jeg er opptatt av å samle Trøndelag Ap nå, sier Mevassvik.

På spørsmål om hvor aktuell hun er som fylkesordfører, svarer hun: «Det er opp til partiene i forhandling seg imellom hvordan alle vervene i det nye fylkestinget fordeles.»

Les også: Slik vil de to nye ledere samle Ap-folket

- Naturlig med leder

Tore O. Sandvik mener, i motsetning til Mevassvik, at det er naturlig å velge en leder før høsten kommer.

- Det er naturlig å velge en leder, men det er ikke gitt at denne lederen må fortsette etter oktober, sier Sandvik.

Noen spekulerer rundt hva som vil skje dersom Sandvik etter valget i høst blir tilbudt en jobb i Oslo som han ikke kan si nei til, hvis det blir et regjeringsskifte. Sandvik har vært statssekretær før, på begynnelsen av 2000-tallet.

Karianne Tung er i likhet med Mevassvik åpen for å vente helt til høsten med å avgjøre hvem som blir leder av Trøndelag Ap.

- Jeg skal høre hvordan folk internt i partiet ser på saken før jeg konkluderer, sier Tung.

Les også: - Vi har vært gjennom en krevende tid

Betydning for resten av kabalen

Hvem som blir fylkesordfører fra Ap, har også betydning for resten av kabalen når fylkestinget konstituerer seg i oktober. Senterpartiet i Nord-Trøndelag står betydelig sterkere enn partiet i sør. Derfor blir varaordfører etter alt å dømme Tomas Iver Hallem (Sp). Alternativet er Sør-Trøndelags Gunn Iversen Stokke (Sp), som i dag er varaordfører her.

Hallem seiler opp til å bli Sps sterke mann i Trøndelag  Foto: Leif Arne Holme

- Dette er en intern prosess i Sp. Først må se hvordan den politiske organisasjonen blir, så er vi avhengig av forhandlinger innen flertallskonstellasjonen for å vite hvem som får hvilke posisjoner. Så er vi klare til å gå inn og plassere folk, sier Hallem.

I slutten av april blir det trolig avgjort hvordan den politiske organiseringen av nye Trøndelag blir. Det ser ut som om det går mot en modell med fem hovedutvalg, noe som betyr at det er fem politikere som får fremtredende roller, i tillegg til ordfører og varaordfører.

- Hvordan Ap legger sin kabal, påvirker ikke hvordan vi fordeler våre roller, sier Hallem.

- Mener du det går bra med to menn som varaordfører og ordfører, altså deg og Tore O. Sandvik?

- Ja, det ser jeg ikke noe prinsipielt imot. Jeg ser heller ikke noe imot at to kvinner bekler rollene, sier Hallem.

På forsiden nå