Venstre: Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier

Venstre vil fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier. – Et skritt i riktig retning, mener Abid Raja.

Venstre vil fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier. 

Saken oppdateres.

Fembarnsfaren hadde håpet at landsmøtet i Ålesund ville gå inn for hans foretrukne alternativ under avstemningen i Ålesund – gratis SFO for alle og billigere barnehage.

– Det ville vært et hopp i riktig retning, mener Raja.

Barnehagereform

Landsmøtet valgte i stedet å støtte landsstyrets innstilling. I vedtaket heter det at Venstre vil gi alle barn rett til en best mulig oppvekst gjennom å innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier.

Dermed gikk landsmøtet i Ålesund mot programkomiteens ønske om å gjøre barnehage og SFO gratis for alle og redusere barnetrygden.

– Vi ønsker å erstatte én universell ordning, barnetrygden, med en annen, nemlig barnehage, sa nestleder i programkomiteen Guri Melby da hun argumenterte for modellen.

Skeptisk

Partileder Trine Skei Grande er imidlertid skeptisk til å fjerne barnetrygden.

– Barn blir ikke billigere når de begynner på skolen, framholdt hun fra talerstolen i Ålesund.

Venstre vedtok søndag også at barnetrygden bør behovsprøves. Partiet vil videreføre barnetrygden på dagens nivå, men omfordele støtten.

Partiet vil også erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass. Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk imidlertid ikke flertall.

På forsiden nå