Bystyret:

- Vi er på etterskudd, også i Trondheim

SV brøt med sine samarbeidspartnere da den nye klimaplanen ble vedtatt.

Gikk imot: SV ved Ottar Michelsen.  Foto: richard sagen

Saken oppdateres.

Geirmund Lykke (KrF) fremmet forslaget til ny plan på vegne av Ap, MDG, KrF, Venstre og Sp – og forslaget fikk til slutt flertall.

- I en årrekke har vi vist et sterkt miljøengasjement, og på en rekke områder ligger vi svært langt frem i nasjonal målestokk. Utfordringene vi står overfor nå, er å veie høye ambisjoner opp mot hva som er realistisk, sa Lykke.

Adresseavisen mener: Grønt skifte i Trondheim krever kloke politikere

SV vil beholde mål

Nettopp ambisjoner ble sentralt under den lange debatten i bystyret. Ottar Michelsen (SV) fremmet nemlig et forslag om å beholde et mål fra den forrige planen, om at man innen 2020 skal redusere klimagassutslippene i Trondheim med 25 prosent sammenlignet med 1991.

- Sannheten er at vi er på etterskudd, også i Trondheim. Vi har beveget oss bort fra målet, til tross for at smelteverket på Lilleby er lagt ned i samme periode. Dette handler om vilje til å gjøre også de upopulære grepene, sa Michelsen.

Les kronikken: Trondheim skal bli internasjonal grønn spydspiss i 2030

- Rørende realisme

SVs forslag er fullstendig urealistisk, mener flertallet av de andre partiene. Derfor mener Ap, MDG og resten av samarbeidspartiene at målet må reduseres til 10 prosent, ikke 25 prosent, innen 2020.

- Det er rørende å høre realismen til SV her i dag. 2020 – det er om tre år! De 10 prosentene vi foreslår, tar vi i hovedsak inn med nye bussløsninger. Det skal vi klare, selv om det blir krevende. Hvordan i all verden har Michelsen tenkt til å redusere utslippene med 25 prosent på tre år?

Trond Åm (V) stemte for målet om 10 prosent, men innrømmet samtidig:

- Det er først og fremst på grunn av politiske grep at vi ikke når målene om 25 prosent innen 2020. Det er sørgelig at vi må nedjustere ambisjonsnivået, men vi kan ikke gå videre med helt urealistiske ambisjoner, sa Åm.

Morten Ellefsen og Frp stemte imot hele planen:

- Mitt inntrykk er at slike planer bare fører til mer restriktive tiltak mot privatbiler og mer bompenger, sa han.

Les bakgrunn: Trondheim får mindre ambisiøs klimaplan enn Oslo og Bergen

På forsiden nå