Solberg skyver på de vanskelige sakene i regjeringsforhandlingene

De vanskelige sakene er ikke berørt i oppstarten av regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Venstreleder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) på vei inn til regjeringsforhandlingene på Jeløy Radio tirsdag. 

Saken oppdateres.

Det mangler ikke på politiske stridstemaer som vil øke temperaturen i forhandlingsrommet og i ytterste konsekvens kan velte forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om en mulig blågrønn regjering.

Men i oppstarten har partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) først og fremst jobbet med det som kan bli en rød tråd gjennom hele regjeringserklæringen: Forebygge utenforskap og sikre velferdsstaten.

Les også: Åpner for å ta ansvaret for integrering vekk fra Sylvi Listhaug (Frp)

Mulig status torsdag

Sakene der avstanden er stor mellom partiene – som asyl og innvandringspolitikk og miljøavgifter – er etter det NTB forstår ikke berørt i den innledende fasen. Andre saker som kan skape trøbbel i forhandlingene er oljeboring i sårbare områder, oljepengebruk og skattenivå – for å nevne noe.

Riktignok er det så langt minimalt av informasjon som har sivet ut fra Hotell Jeløy Radio, der partilederne og deres nestledere Bent Høie og Jan Tore Sanner fra Høyre, Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg fra Frp og Ola Elvestuen og Terje Breivik fra Venstre tirsdag tok fatt på det som er antydet å bli et to uker langt forhandlingsløp uten pauser.

Partilederne planlegger etter det NTB får opplyst å gi sin første orientering om fremdriften og status for forhandlingene i løpet av torsdag, men dette kan bli endret på kort varsel.

Les også: - Mindre krangling med Venstre om bord

Nye statsrådsstillinger

På vei inn til det første forhandlingsmøtet tirsdag snakket statsminister Solberg og Venstre-leder Grande mye om utfordringene med å få nyankomne flyktninger og asylsøkere inn i arbeidslivet. Samtidig åpnet Solberg for å opprette nye statsrådsstillinger, gjerne knyttet til en større oppgave eller et prosjekt. Hun var heller ikke fremmed for å endre på departementsstrukturen.

Dermed kan det ligge an til større endringer i regjeringen dersom de tre partiene blir enige og Venstre rykker inn med tre eller fire statsråder.

Les også: Her er statsrådpostene Venstre håper å få

Sammen og gruppevis

I løpet av den første dagen på Jeløya ble det forhandlet fram til middag rundt klokka 17. Deretter fortsatte man i hver sine partigrupper til utpå kvelden. Etter det NTB forstår er dette et opplegg man forsøksvis vil jobbe etter også de kommende dagene.

Rundt forhandlingsbordet har hvert parti også med seg en rådgiver. Dels drøftes store og små saker løst, dels jobbes det konkret med tekstutkast til en regjeringserklæring, både i et rådgiverkorps på bakrommet og inne i forhandlingsrommet.

Planen er å jobbe seg gjennom to-tre saker hver dag, men på en slik måte at hver sak kommer opp i minst to omganger med en faktasjekk i mellomtiden. Underveis kan partigruppene også ha behov for å sjekke ut status i sitt eget bakland.

Les også: Grande: Har min lille liste i baklomma

På forsiden nå