Skjøtskift om Otterviks budsjettkritikk:

- Ottervik skylder på alle andre enn seg selv

Ordfører Rita Ottervik mener regjeringens kommuneopplegg for neste år rammer de som trenger mest hjelp fra fellesskapet. - Trondheim har hatt realvekst i alle år med de blå, kontrer Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift.

FORSVARER. Høyres gruppeleder i Trondheim Ingrid Skjøtskift forsvarer kommuneopplegget fra regjeringen. Her med partikollega, statsminister Erna Solberg tidligere i vår.  Foto: Dan P. Neegaard, Aftenposten

Saken oppdateres.

Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

Det kom frem da regjeringen la frem kommuneopplegget for neste år sammen med revidert nasjonalbudsjett denne uken.

Opposisjonen er lunkne:

- Min umiddelbare reaksjon er at dette blir stramt. Man holder igjen inntektene til kommunene, samtidig som vi vet det er stor utgiftsvekst innenfor sosialhjelp og ressurskrevende brukere. De som trenger mest hjelp fra fellesskapet får kutt, sa Ottervik til Adresseavisen onsdag.

LES MER: OTTERVIK KRITISK TIL KOMMUNEOPPLEGGET

- Skylder på alle andre

Høyres gruppeleder i Trondheim og Otterviks fremste konkurrent til høstens kommunevalg, Ingrid Skjøtskift, mener Ottervik kritiserer på autopilot.

- Trondheim kommune får realvekst også neste år, som alle andre år de blå har styrt landet. Dette i motsetning til da Otterviks partikollega Jens Stoltenberg styrte butikken, påpeker Skjøtskift.

Skjøtskift peker på at Trondheim kommune gikk med 400 millioner kroner i overskudd i 2017, i størrelsesorden 200 millioner kroner i fjor.

- Kommuneopplegget fra regjeringen for neste år er et helt greit opplegg. Trondheim kommunen har nok penger til å innbyggerne sine et godt tilbud, bare kortene blir lagt riktig, sier Skjøtskift.

Skjøtskift fastslår at Ottervik «i kjent stil skylder på alle andre når hun synes det blir vanskelig».

- Det er enten rådmannen, opposisjonen eller regjeringen som i hennes verden er årsaken til at hun ikke får det til, sier Skjøtskift.

LES OGSÅ: Åtte nye jordmødre til Trøndelag


De viktigste endringene i statsbudsjettet

* 1,5 milliarder kroner til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klimatiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Fylkeskommunenes inntekter reduseres med mellom 100 og 200 millioner kroner i 2020. I tillegg legges det opp til en svakere vekst i kommunenes frie inntekter.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland) og fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland).

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 60 millioner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer

På forsiden nå