- Det fiskes for mye villaks i Trondheimsfjorden

Organisasjonen Norske lakseelver vil ha større begrensninger på sjølaksefisket i Trondheimsfjorden.

Bildet er fra før det ble lagt begrensninger på sjølaksefisket etter laks, da Ole Olsen senior og junior kunne drive fritt fiske i Agdenes.   Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

I en pressemelding viser Norske lakselever til at sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor, samtidig som fangstene i elver som Orkla og Gaula var godt under tiårsgjennomsnittet.

- I en situasjon med svake laksebestander, mener vi at det ikke kan forsvares å fiske så hardt i sjøen. Sjøfiske skjer i stor grad på blandede bestander som inkluderer laks som hører hjemme i elver hvor den er truet og sårbar. Dette er ukjent for de fleste nordmenn. Vi mener at det må legges større begrensinger på sjølaksefisket i enkelte områder, uttaler generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

40 prosent laks tatt med not

Bakgrunnen for reaksjonen til organisasjonen er statistikk for sjøfiske etter laks i 2015. Den viser at det ble tatt 233 tonn laks med not i sjøen i 2015, noe som utgjør omlag 40 prosent av totalvekten på avlivet villaks i 2015. 

I Agdenes, Trondheim og Rissa kommuner ble det alene tatt 28,8 tonn. I fjor ble det til sammenligning tatt 3,2 tonn i disse kommunene.  Da innkortet fylkesmannen fiskesesongen med 14 dager på grunn av lite laks.  I år har sjølaksefiskerne fått fiske i ordinær sesong.

- Sjøfiskerne høster av det som sås i elvene

På grunn av den vanskelige situasjonen i de fleste av elvene i Sør-Trøndelag, har det de siste årene vært harde reguleringer i elvene. Blant elvene som munner ut i Trondheimsfjorden er det kun i Stjørdalselva hvor Vitenskaplig råd for lakseforvaltning vurderer situasjonen som "god".

Ved starten av årets fiskesesong belyste Adresseavisen denne situasjonen i en større dokumentar, som kan leses her: "Elvas tapte sølv" (pluss)

- Norske sportsfiskere og rettighetshavere har i lang tid tatt ansvar for å styrke og bevare villaksen. Det til tross for at elver stenges og mulighetene til å drive sportsfiske reduseres. Nå høster sjøfiskerne av det som sås i elvene, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

I følge SSB økte de totale laksefangstene i havet med 10 prosent fra 2014 til 2015. 2014 var på sin side opp med 11 prosent fra 2013.

På forsiden nå