PST i Sør-Trøndelag:

- Har vært oppfordring fra høyreekstreme om skadeverk på asylmottak

PST mener det er en økende trussel fra høyreekstreme miljøer i Norge. I Trøndelag har det, ifølge PST-sjef Terje Lunde, forekommet hatretorikk, støtte og oppfordring til skadeverk på asylsøkeres oppholdssted.

Den største terrortrusselen: Ifølge PST i Sør-Trøndelag er det miljøer i radikaliseringsprosess i Midt-Norge. 

Saken oppdateres.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la tirsdag frem en ny trusselvurdering for 2016 i Oslo.

PST mener det er en økende trussel fra høyreekstreme miljøer i Norge, og at det er flere personer som ikke er knyttet til et organisert miljø.

- Den sentrale drivkraften for de høyreekstreme er det store antallet asylsøkere til Norge, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under fremleggelsen i Oslo.

LES MER: Terrorforsker: - Vi må være skjerpet etter Paris

Hun viser til at det har vært flere branner ved asylmottak her i landet, og tror det er sannsynlig at det vil bli flere slike hendelser, antakelig gjennomført av enkeltpersoner på eget initiativ eller av små grupper.

– En økning i antall høyreekstreme øker også sannsynligheten for voldshandlinger. Forsøk på brannstiftelser og andre former for sabotasjeaksjoner mot asylmottak er sannsynlig, slår PST fast i sin trusselvurdering, men tror at terskelen for at disse miljøene gjennomfører aksjoner der målet er å drepe, fortsatt er høy.

LES MER: - Det er ekstremt krevende å vite med sikkerhet hvem det er som kommer til Norge.

Hun understreker at det så langt er mangel på en felles og samlende ideologi og mener det er lite sannsynlig at disse gruppene vil samles.

Hatretorikk i Trøndelag

Ifølge leder for PST i Sør-Trøndelag, Terje Lunde, er motstand mot innvandring en kjernesak for det høyreekstreme miljøet også i Trøndelag.

- Dette fordi motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene og en viktig mobiliseringsfaktor for dette miljøet. Vi har sett at de høyreekstreme har intensivert aktiviteten tilknyttet plakatklistring. Det er en form for ytring, hvor selve ytringen i utgangspunktet ikke er straffbar, men avhengig av sted kan være en sak for det lokale politiet i den forstand å være ulovlig plakatklistring, forsøpling eller er skadeverk, sier han.

Lunde opplyste i slutten av desember i fjor at det i den siste tiden også har vært økt og til dels stor aktivitet på ytterliggående nettsider i sosiale medier.

- Det har fremkommet hatretorikk, med blant annet støtte og oppfordring til skadeverk på asylsøkeres oppholdssted. Dette er en alvorligere form for ytring, hvor oppfordring til bruk av vold har forekommet. Da har vi grunnlag for å gripe inn med forebyggende tiltak.

I en tekstmelding til Adresseavisen tirsdag skriver han at tidligere utsagn om høyreekstreme er uendret.

Mulige voldsaksjoner

Lunde viser til at økt medlemstilgang og oppslutning på sosiale medier underbygger det engasjementet PST ser fra dem som er fiendtlige innstilt til innvandring, om de så velger å kalle seg islamfiendtlige, anti-islamister, nasjonalsosialister eller nynazister.

- Jeg finner ingen grunn til å kommentere enkeltorganisasjoner i Trøndelag, da PSTs fokus er trusselaktørens voldspotensial.

LES MER: - Mer enn ti bekymringssamtaler i år

Lunde mener at mulige voldsaksjoner, tilsvarende det vi har sett i Sverige og andre europeiske land, kan utføres av høyreekstremistiske enkeltpersoner eller de med løse knytninger, men som står utenfor det organiserte miljøet.

- Protester og demonstrasjoner vurderes som mer sannsynlig som markering, men intet kan utelukkes i denne forbindelse på lengre sikt.

Radikale miljøer i Midt-Norge

Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland Ekstrem vurderes islamisme fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen, og det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge.

LES MER: Fryktet at trøbnderske tenåringsjenter var på vei til Syria

Terje Lunde i PST Sør-Trøndelag sier i en kommentar om ekstreme islamister at majoriteten av de personene som har vært fremtredende i det ekstreme islamistiske miljøet i Norge i de senere årene, og som PST knytter størst bekymring til, er født eller oppvokst i Norge.

- De er også stort sett radikalisert her. Vi har gitt uttrykk for at vi har miljøer i radikaliseringsprosess i Midt-Norge, noe vi kontinuerlig følger opp.

Kjerstin Rabås952 12 969kjerstin.rabaas@adresseavisen.no

NTB

På forsiden nå