Frykter Trondheim blir ofret i hestehandel om Stor-Trøndelag

Høyre-profil Harald Ellefsen frykter at partifeller ofrer Trondheim som regionhovedstad til fordel for kompromisset Steinkjer.

Saken oppdateres.

Ellefsens svar kommer etter at Marvin Wiseth og Yngve Brox på kronikkplass i Adresseavisen 18. februar skrev et entusiastisk forsvar for et trøndersk «storhertugdømme».

Les også: Må si ja eller nei til Stor-Trøndelag uten å vite hva de skal holde på med

Trøndersk storhertug

- Det gleder nok Arbeiderpartiets Tore O. Sandvik, som sikkert ser frem til å innta rollen som trøndersk storhertug, etter å ha hestehandlet seg frem til at fylkesordføreren og hans familie skal slippe å flytte til Steinkjer, skriver Ellefsen i dagens kronikk i Adresseavisen, og fortsetter:

- Faren er at vi her står foran et forvaltningsmessig kunstgrep som regionen ikke er tjent med. Dessuten virker det som om noe svært viktig har gått tapt på den regionale hestehandelens alter. Det er visjonen om Trondheim, skriver Ellefsen i dagens kronikk.

- Ikke så farlig

Kommunalråd i Trondheim og leder i Sør-Trøndelag Høyre, Yngve Brox, sier det er delte meninger i Høyre om hvordan et nytt Stor-Trøndelag skal organiseres.

- Vi er alle enige i at vi må styrke Trøndelag som landsdel, men det er uenighet om virkemiddel, sier Brox, og legger til:

- Jeg mener at det som tjener Trøndelag også tjener Trondheim, og det som tjener Trondheim tjener Trøndelag. Jeg mener i utgangspunktet at fylkeskommunen burde vært nedlagt, men når den likevel er her er det ikke så farlig for meg at deler av fylkeskommunens administrasjon sitter i Steinkjer. Det lever jeg godt med, sier Brox.

Les også: Slakter modellen for et nytt Stor-Trøndelag

Manglende evne

Ellefsen viser til to eksempler som Brox og Wiseth i sin kronikk mener er viktig for reformen.

- Det ene er ønsket om å få til et felles takstsystem for kollektivtransport som krysser fylkesgrensen. Det andre er hvor vanskelig det har vært å organisere hurtigbåten fra Trondheim til Leksvik. Det sier i så fall mer om trønderske politikeres manglende evne til å løse enkle saker, og det blir ikke nødvendigvis enklere ved en omfattende oppsplitting av funksjoner i en ny fylkeskommune.

- Ellefsen har helt rett i kritikken om at man har sittet i hvert sitt fylkesting og tatt avgjørelser som ikke nødvendigvis har gagnet hele landsdelen, sier Brox.

Ofrer Trondheim

Ellefsen understreker at det i og for seg ikke er noen ulempe i å slå sammen de to fylkeskommunene, dersom formålet hadde vært en mer kostnadseffektiv og publikumsvennlig forvaltning.

- Men med den modellen som nå foreligger vil man neppe oppnå noen av delene. Dessuten synes Trondheim som regionhovedstad langt på vei å ha blitt ofret på kompromissenes alter. Dermed er en viktig begrunnelse for reformen gått tapt underveis, skriver Ellefsen i dagens kronikk.

Les også: Sp-ordfører sier ja til sammenslåing

Tabbe å «glemme» Trondheim

Brox har stor tro på at det blir ett fylke til slutt.

- Det blir en sammenslåing og så er det viktig å finne løsninger slik at dette blir bra for hele landsdelen. Det som skuffet meg er at Trøndelagsutredningen ikke er opptatt av å bruke Trondheim som lokomotiv for hele landsdelen. Jeg tror fylkespolitikerne tabber seg ut dersom de tror at de kan skape en balansert utvikling ved å holde Trondheim nede, understreker Yngve Brox.

- Vi er alle enige i at vi må styrke Trøndelag som landsdel, men det er uenighet i Høyre om virkemiddel, sier Yngve Brox. 

- Vi er alle enige i at vi må styrke Trøndelag som landsdel, men det er uenighet i Høyre om virkemiddel, sier Yngve Brox. 

På forsiden nå