Sør-Trøndelag Ap:

Vil gi én milliard til økt lønn for lærerne

Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil bruke én milliard kroner for et ekstraordinært lønnsoppgjør for lærerne i den videregående skolen. På den måten skal lærernes status økes.

En milliard: Sør-Trøndelag Ap vil gi lærerne en milliard kroner i ekstra lønnsøkning. - Det vil bidra til å heve statusen og gjøre skolen bedre, sier nyvalgt fylkesleder, Rune Olsø.   Foto: Håvard H. Jensen

Saken oppdateres.

På årsmøtet til Sør-Trøndelag Ap vedtok partiet en uttalelse som krever at det innføres en nasjonal skolepakke. Ap er bekymret for frafallet i skolen, og mener det må et krafttak til for å satse på lærerne og bedre undervisning.

- Vi kommer til å ta med oss dette kravet videre til Aps landsmøte og frem mot valgkampen i 2017, sier nyvalgt leder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø.

Økte lønninger

I uttalelsen heter det blant annet:

- Vi må ha flere engasjerte og dyktige lærere som har tid til å se den enkelte elev, og som har nødvendige verktøy for å hjelpe elevene gjennom skoleløpet. Lærernes status må heves og lønningene må økes ut over ordinære lønnsoppgjør i andre sektorer. Vi oppnår mer når vi bruker gulrot, og belønner dyktige lærere og gir elevene bedre hjelpemidler, enn ved å bruke pisk slik Høyre- og FrP-regjeringen vil. Det kreves ekstraordinære tiltak for at flere elever skal fullføre og bestå den videregående skolen, og Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil innføre en nasjonal skolepakke.

- Vi ser at regjeringen ønsker å avskilte lærere som ikke oppfyller minstekrav til kompetanse. Det er ikke veien å gå. Vi trenger gulrøtter og økt status for lærerne i den videregående skolen. Vårt krav om en ekstra milliard til lærerne i videregående skole vil gi en lønnsøkning på rundt 35 000 kroner til hver av dem- utover det ordinære lønnsoppgjøret,  sier Rune Olsø.

Sommerskole

I tillegg til den nye lærermilliarden vil Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag innføre gratis treukers sommerskole på videregående for alle elevene som ønsker dette. Dette skal finansieres nasjonalt, og fylkeskommunene  - som har ansvaret for den videregående opplæringen - skal legge forholdene til rette.

Videre i uttalelsen heter det blant annet at Ap i Sør-Trøndelag mener det må blir flere lærere i den videregående skole for å sikre mer hjelp og veiledning for/til elevene. Lærernes kompetanse til å lære bort skal styrkes gjennom intensive kurs og de som gjennomfører må få en ekstra månedslønn for dette.

Årsmøtet vedtok også at yrkesfagene i den videregående skolen må gjennomgås for å sikre mer praktisk tilnærming til teoriundervisning, og se læreperioden på to år i større grad som en del av utdanningsløpet til elevene.

- Tilbud om en teknologi- og utstyrspakke til elever i videregående skole skal gi tilgang til relevante læringsprogrammer, sikre oppkobling og arbeidsmuligheter fra hjemmet, og praktisk utstyr til yrkesfagene, heter det i uttalelsen.

Veikritikk

I den siste uka har krangelen om E6 sørutbyggingen rast. Veiselskapet Nye Veier AS - som skal stå for en rekke av de statlige veiprosjektene de neste årene - har fått et mandat av regjeringen som tilsier at de på egen hånd skal prioritere hvilke veiprosjekter som skal bygges først. Nye Veier vil bygge E6 mellom Ranheim og Åsen før E6 sør mellom Melhus og Ulsberg. Ap-politikere i Sør-Trøndelag har kritisert dette kraftig, og mener dette går på tvers av prioriteringene som en samlet region står bak.

I en uttalelse fra årsmøtet i Sør-Trøndelag Ap heter det at partiet uttrykker stor skuffelse over at regionens prioriterte rekkefølge på utbygging av E6 ikke blir fulgt.

- Dette er et kraftig brudd på Høyres valgløfter om realisering innen 2021. I tillegg er vi fratatt politisk innflytelse som følge av regjeringens etablering av Nye Veier AS. Hvis ikke Vegselskapets mandat tillater å prioritere vegen som hele regionen har stått sammen om å begynne på først, bør det vurderes om ikke hele E6-sør bør tilbakeføres til staten slik at Statens vegvesen kan bygge den helhetlig i tråd med inneværende NTP og Stortingsflertallets lovnader, heter det i vedtaket fra fylkesårsmøtet.

Olsø ny leder

Sør-Trøndelag Ap valgte Rune Olsø, Trondheim, som ny fylkesleder. Marit Bjerkås, Rennebu, og Ståle Vaag, Hemne, er fylkeslagets nestledere. Per Olav Hopsø, Melhus. Tanja Fuglem, Selbu og Hanne Moe Bjørnbet, Trondheim er styremedlemmer i Sør-Trøndelag Ap.

På forsiden nå