Tre nye trønderske områder vernes

- Havet er Norges viktigste ressurs, sier klima- og miljøministeren.

  Foto: LENA KNUTLI

Saken oppdateres.

Regjeringen opprettet fredag tre nye marine verneområder i sjøen. Disse er Jærkysten i Rogaland og Gaulosen og Rødberget i Sør-Trøndelag. I tillegg blir to eksisterende verneområder for våtmark i Gaulosen og Ørin i Nord-Trøndelag utvidet.

- Havet er Norges viktigste ressurs, derfor må vi bevare de særegne marine naturverdiene langs den lange norske kystlinja, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til Adresseavisen.

- Naturen er på vikende front og pulsen blir stadig svakere, sier Kjetil Aadne Solbakken. Derfor tar han med seg familien for å oppleve den.

170 kilometer

De tre nye marine verneområdene og de utvidede verneområdene utgjør om lag 170 kilometer til sammen.

Rødberget dekker et areal på 16 kilometer i Trondheimsfjorden.

- Det er et spektakulært korallområde på grunt farvann, og det geologiske mangfoldet gjør Rødberget til et viktig næringsområde, sier Helgesen.

LES OGSÅ: Hundretusenvis av fugleunger dør på kysten

Gaulosen, som også ligger i Trondheimsfjorden, dekker et forholdsvis lite areal på 11 kilometer, som grenser mot Gaulosen naturreservat.

- Gaulosen er også viktig som et uberørt elvedelta med spesielle bunnforhold og kjemiske forhold, som igjen gir grunnlag for et yrende fugle- og dyreliv, sier miljøministeren.

Kronikk: Men fugler vil vi også ha!

Internasjonale mål

Verneområdene blir mye brukt av truede fuglearter som knekkand, sanglerke, makrellterne, bergand og brushane. Oter som er sårbar, holder til i Ørin og Gaulosen.

- Alle områdene har et rikt fugleliv og er viktige leveområder for vass- og våtmarksfugl og rasteplasser for trekkende fugl. Det at vi utvider og slår sammen, betyr mer vern og mer reservering. Vi vil sikre langsiktig bevaring for viktige leveområder for truede fuglearter, sier Helgesen.

Vernevedtaket bidrar også til å nå internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 
        
            (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

På forsiden nå