Her skulle det vært en innsjø

Hytteeier fortviler over nedtappet innsjø. Trønderenergi forklarer det med tørrere værforhold og fravær av svensk kjernekraft.

Lite vann: Vanligvis er det godt med vann i Samsjøen på denne tiden av året, forteller hytteeier Eli Sesseng. Hun liker ikke det hun ser fra hyttevinduet nå.   Foto: Privat

Saken oppdateres.

Eli Sesseng fra Singsås har hytte ved Samsjøen som ligger i Midtre Gauldal og Melhus. Hun er kraftig irritert over at den regulerte innsjøen nå er svært nedtappet.

– Samsjøen er tappet langt under konsesjonsgrensene. Jeg har ringt Trønderenergi, Fjellstyret og Statsskog, men ingen gjør noe, sier Sesseng.

– Forferdelig stygt

– Hva sa Trønderenergi da du tok kontakt?

– De sier at det har vært lite snø og regn samt at de har et samfunnsansvar, sier Sesseng.

– Hvilke konsekvenser får dette for deg?

– Jeg kommer ikke ut med båt og får ikke fisket. Dessuten er dette forferdelig stygt, sier hun videre.

I Samsjøen er det både ørret og røye og det er et populært fiskevann.

- Det har vært matfatet til singsåsbyggen dette, sier Sesseng.

Forstår frustrasjon

Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, forteller at det er en kombinasjon av to forhold som er årsaken til den vannfattige innsjøen.

– Mindre snø og regn gjør at vi har tørrere forhold enn normalt, og det har vært mer behov for vannkrafta i år på grunn av fraværet av svensk kjernekraft, sier Eidem.

– Har du forståelse for at hytteeiere er opprørte?

– Jeg forstår veldig godt at mange ikke synes det ser så bra ut, og at mange som bor i nærheten er frustrerte over at det er sånn. Det er ikke en ønskelig situasjon.

– Har dere tappet under konsesjonsgrensene?

– Det er veldig strenge regler for hvor mye man kan tappe, og vi ligger godt over det. Vi er veldig bevisst på at vi må følge nøye med, slik at vi ikke tapper mer enn vi har lov til. Det er helt uaktuelt, skal ikke skje og har ikke skjedd i dette tilfellet, sier Eidem.

Eidem opplyser at det er cirka 13 meter mellom høyeste og laveste tillate nivå på vannmagasinet i Samsjøen. Det er intervallet Trønderenergi er pålagt å holde seg innenfor.

– Nivået vi er nede på nå gir cirka seks meter ned til laveste nivå, og rundt sju meter opp til øverste nivå. Hadde vi ligget på mer normale nedbørsverdier i vinter og vår ville vannivået vært om lag tre meter høyere i Samsjøen akkurat nå. Det ville vært en bedre situasjon for alle parter, sier han.

Fiskelykke på Samsjøen i et år med god vannstand. Bildet er hentet fra hytteeier Eli Sessengs familiealbum. 

Fiskelykke på Samsjøen i et år med god vannstand. Bildet er hentet fra hytteeier Eli Sessengs familiealbum. 

Samsjøen i juli 2016. 
        
            (Foto: Privat)

Samsjøen i juli 2016.  Foto: Privat

Eli Sesseng. 

Eli Sesseng. 

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderergi. 

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderergi. 

På forsiden nå