Dømt etter å ha satt mange katter i «hjelpeløs tilstand»

Flere hadde tilbudt seg å avlive de avmagrede kattene, men mannen i 70-årene ønsket ikke hjelp.

Mannen hevder at kattene på eiendommen var villkatter som han matet. Aktor mente at det var snakk om dyrehold siden han la til rette for at de skulle bli værende.  Foto: MATTILSYNET

Saken oppdateres.

En mann i 70-årene er dømt for brudd på dyrevelferdsloven etter at Mattilsynet måtte avlive rundt 50 katter som befant seg på eiendommen. Mannen møtte ikke opp da saken gikk i Fosen tingrett i slutten av august.

Adresseavisen har tidligere omtalt den første saken dyrekrimgruppa etterforsket. Da ble en 19-åring dømt til fengsel for å ha drept og flådd en katt

- Lidelser over lang tid

Retten var enig med aktor Alf Rune Nilsen, og mente at mannen måtte sees på som en dyreholder. I tidsrommet fra mai 2011 til november 2014 holdt han jevnlig 30 til 40 katter på eiendommen sin, som ligger på kysten i Sør-Trøndelag. Han sørget ikke for godt nok stell, og de fikk heller ikke nok mat. Kattene fikk ikke veterinærundersøkelser til tross for at de var utsatt for lidelser over lang tid ifølge dommen.

Fôringsplassen og andre oppholdsplasser på eiendommen var fulle av avføring, råtne matrester, skitt og rot. Det ble også funnet ei død katt under fjøset. Han avlivet heller ikke kattene som hadde uhelbredelige sykdommer og skader. I dommen kommer det frem at personer i nærmiljøet tilbydde seg å avlive kattene, men den hjelpen valgte mannen å takke nei til.

Denne katten ble funnet gående med verkebyller. 

LES OGSÅ: - De som er stygge med dyrene våre skal straffes

Ville bli kvitt rotter

Retten mente at mannen var en dyreholder, til tross for at han ikke eide kattene. Den som besitter dyr og den som i et visst omfang har tatt ansvar for å mate og stelle dyr vil være ansvarlig for dyrets ve og vel mente retten. Mannen hadde tidligere forklart Mattilsynet at han holdt kattene på eiendommen for å holde gnagerbestanden nede.

En veterinær fra Mattilsynet vitnet i saken, og hun fortalte om flere rutinetilsyn hvor de hadde avdekket at kattene var ville, sultne, ustelte og hadde store pelstover. Mattilsynet traff vedtak om avvikling av katteholdet i mars 2013, men det ble aldri gjennomført.

Flere av kattene hadde ørebetennelse da Mattilsynet gjorde tilsyn på eiendommen. 

LES MER: Dyrevenn ville unngå å kjøre på harepus - havnet i elva

Avlivet 51 katter

I april samme år måtte Mattilsynet avlive 29 katter. De var sterkt avmagret, hadde ørebetennelse, sår og byller. Fire katter ble sendt til obduksjon og det ble avdekket at de hadde øremidd og spolorm. Ved tilsyn i august 2013 og 24. november 2014 ble det fanget henholdsvis 12 og 10 katter. De ble også avlivet. Retten er ikke i tvil om at mannen satte flere av kattene i «hjelpeløs tilstand».

Mannen er tidligere straffet for overtredelse av dyrevernsloven, og det mente retten var skjerpende. Det var også skjerpende at dette har foregått over lang tid og gjelder mange dyr.

Dette bildet viser fôringsplassen til kattene som var full av avføring, skitt og rot. Politiet mener at det ikke var tilstrekkelig renhold. 

Må ikke sone

Mannen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel, som betyr at han ikke må sone så lenge han ikke gjør nye straffbare forhold i løpet av den to år lange prøvetiden. Mannen har vedtatt dommen, ifølge politiadvokat Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt. Han var aktor i saken og er også prosjektleder for dyrekrimgruppa som ble opprettet i fjor.

- Vi er fornøyd med at retten dømte mannen i tråd med vår påstand, sier Nilsen.

- Vi håper at denne dommen også sender noen allmennpreventive signaler om at denne type adferd blir sett på som alvorlig, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå