Her er veistubben Vegvesenet glemte

Det planlegges firefelts motorvei hele veien fra Trondheim til Støren. Med unntak av fire kilometer i Melhus.

Planla firefelts E6 fra Trondheim til Støren, glemte veistubb med to felt i Melhus.

Saken oppdateres.

Fra Jaktøyen nord for Melhus sentrum skal det bygges firefelts motorvei til Trondheim. Og fra Skjerdingstad, sør for Melhus sentrum planlegges det firefelts motorvei til Støren. Men mellom Jaktøyen og Skjerdingstad finnes det fire kilometer med tofelts vei som ikke er med i noen av prosjektene.

- Det finnes per i dag ingen planer for å utvide strekningen mellom Jaktøyen og Skjerdingsstad, sier sjefsingeniør Jon Arne Klemetsaune i strategiseksjonen i Statens vegvesen region Midt.

- Kan vi risikere å komme i en situasjon der vi har fire felt på hver side, også noen kilometer i midten der det bare er to?

- Ja, det kan vi måtte leve med en periode. Slik planer og budsjett ligger i dag er det ikke finansiert noe veiutvidelse her, sier Klemetsaune.

Se også: Slik blir fartsgrensene på de nye veiene sør for Trondheim

TO FELT: Slik kan de fire kilometrene igjennom Melhus forbli en stund til.  Foto: MARTIN ANDERSEN

- Vi glippet

Statens vegvesen har i lang tid planlagt utbedring av veien mellom Melhus og Ulsberg. Tradisjonelt har utbedring av det norske veinettet foregått stykkevis og delt etter hvert som man har fått penger til det. Vegvesenet har prioritert å utbedre de dårligste delene av veiene først.

- Innafor den budsjettrammen vi så for oss var det ikke plass til å gjøre noe med denne veistrekningen. Strekningen holdt veldig god kvalitet, og den fungerer godt. Vi hadde ikke denne strekninga høyt oppe på prioriteringslista, sier Klemetsaune.

Sjefsingeniør Jon Arne Klemetsaune i strategiseksjonen i Statens vegvesen region Midt  Foto: MARTIN ANDERSEN

Fra 1.januar 2016 overtok imidlertid det nye statlige veiselskapet Nye Veier ansvaret for flere veiprosjekter i Trøndelag, blant annet strekningen mellom Melhus og Støren. De fire kilometerne nord for Skjerdingstad ble da ikke med på lasset.

- Da det nye systemet med Nye Veier kom, der de har tilgang på mange milliarder i en pott, så burde vi ha tatt en ekstra omgang og sett hvordan kan vi få utbedret denne strekningen i det samme opplegget, sier Klemetsaune.

- Så dette burde ha blitt sett i sammenheng med utbygginga fra Skjerdingsstad. Har det skjedd en feil her da?

- Du kan si at vi glippet litt i definisjonen av hva Nye veier burde ha ansvar for og hva som fremdeles skulle ligge under Statens Vegvesens ansvar.

Se også: Ikke 110 km/t på nyveien til Værnes

Nye Veier vil ha avklaring

Finn-Aasmund Hobbesland er direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier.  Foto: MARTIN ANDERSEN

Nye Veier bekrefter veistubben nord for Skjerdingstad i dag ikke er en del av deres portefølje. De vil nå ta opp spørsmålet med Samferdselsdepartementet for å få en avklaring.

- Det kan jo ikke være slik at man bygger fire felt på nord og sørsiden, og så ha en strekning igjen i mellom. Vi må ha en diskusjon om dette skal være en del av Nye Veier sin utbygging eller om det skal være en del av Statens Vegvesen sin utbygging, sier Finn-Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier.

Se også: Slik blir nyveien mellom Melhus og Trondheim

Ifølge Statens Vegvesen skal nå Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet nå avklare hvem som skal ta ansvar for eventuell utbygging av strekningen.

På forsiden nå