Bygger E6 fra Ranheim til Åsen først

Veiselskap prioriterer 55 km motorvei mot Nord-Trøndelag før ny E6 i Melhus.

Utbygging av motorveien fra Ranheim til Værnes skal prioroteres. (Arkivfoto)  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

To ganger i året legger Nye Veier frem en liste over tiltakene de ønsker å prioritere utbyggingsrekkefølgen av. Selskapet har fått i oppdrag å bygge ut E6 mellom Ranheim og Åsen, og E6 fra Melhus til Ulsberg.

Les også: Motorveien kommer rett gjennom dette fjøset i Melhus

Uklart om byggestart

I utbyggingsprosjektet E6 Ranheim–Åsen skal det totalt bygges 55 kilometer firefelts motorvei. Reguleringsplanen for strekningen mellom Ranheim og Værnes på 23 km er allerede vedtatt. Fra Melhus til Ulsberg skal det bygges 70 kilometer ny E6.

Det er fortsatt ikke tatt stilling til når det blir anleggsstart for disse prosjektene.

Uklart om Melhus-Ulsberg

Selskapet laget allerede i mars et oppsett over hvilke tiltak de ville sette i gang først.

15. desember la Nye Veier frem en revidert liste.

– Vår andre prioritering baserer seg på kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ved overføring av veiprosjektene til Nye Veier. Vi har gjennomført nye kost-nytteberegninger på alle prosjektene. Det er dette tallunderlaget som ligger til grunn for vår prioritering nå, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

Tre prosjekter lengre sør i landet ligger øverst på lista, mens E6 mellom Ranheim og Åsen er prioritert med tanke på snarlig utbygging. Selskapet sier ingen ting om strekningen mellom Melhus og Ulsberg.

Les også: Slik blir nyveien mellom Melhus og Trondheim

Fire felts motorvei

Nye Veier vektlegger samfunnsøkonomisk lønnsomheten når prioriteringsrekkefølgen avgjøres. Utvidelse til firefelt mellom Ranheim og Stjørdal, med nye tunneler, er tidligere kostnadsberegnet til om lag 6,3 milliarder kroner.

Les også: Slik blir nye E6 mellom Trondheim og Stjørdal

Nye Veier har ansvaret for utbygging av 530 km riksvei som er under planlegging. Totalt skal de investeres 150 milliarder kroner i prosjektene, de neste 20 årene.

På forsiden nå