Flere gutter mangler fosterhjem i Midt-Norge

Årlig er det rundt 200 barn som trenger fosterhjem.

Bufetat ønsker å rekruttere flere fosterforeldre. 

Saken oppdateres.

Dersom du gikk gjennom Bakklandet torsdag ettermiddag, var du kanskje vitne til en liten jente som vandret hvileløst rundt og kikket inn vinduer og banket på dører. Ved hjelp av en forhåndslaget film og en projektor rettet mot husvegger, ønsker Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) å rette oppmerksomheten mot mangelen på fosterhjem.

- I virkeligheten går jo ikke barn rundt og leter etter fosterhjem. Filmen blir bare et bilde og en måte for oss å fortelle at det er et behov, forteller Line Mari Øyen, leder av Fosterhjemstjenesten i Bufetat region Midt-Norge.

Les også: Jeg venter på en fostermamma

Sliter med å finne hjem til gutter

Ifølge Øyen har behovet for fosterhjem økt jevnt over flere år. Årlig er det behov for rundt 200 fosterhjem i Midt-Norge. Mange av barna bor i midlertidige beredskapshjem og vet ingenting om fremtiden.

- Flere av dem har også ventet lenge på å få et fosterhjem. I de verste tilfellene er det snakk om flere måneder, noe som er lenge sett i forhold til et ungt liv. Det er ikke bra, sier Øyen.

- Vi opplever minst problemer med å skaffe fosterhjem til spedbarn. Øyen tror dette i hovedsak skyldes at mange først og fremst tenker på små barn i sammenheng med fosterhjem. Den siste tiden har Fosterhjemstjenesten opplevd en økning i antall gutter mellom 8 og 12 år som mangler fosterhjem.

- Dette er nytt for oss i region Midt-Norge, forteller Øyen. Årsakene til dette er de ikke helt sikre på. Det kan være alt fra at denne gruppen har økt, til at færre ønsker å ta imot fosterbarn.

- Vi ser uansett at det nå er viktig å finne fosterhjem til denne gruppen.

Kan passe bedre med eldre barn

Øyen tror at det mest sannsynlig er flere som har en livssituasjon som gir plass til å ta inn et eldre barn. Spesielt for dem som gjerne har vært gjennom småbarnsfasen med flere egne barn.

- Vi har kanskje ikke snakket nok om at dette i mange tilfeller vil passe bedre. Det er også mye av grunnen til at vi gjør denne kampanjen nå, forteller Øyen. Hun ønsker nå å oppfordre voksne og familier med gode, stabile hjem til å tenke over egen situasjon.

- Det er viktig å huske på at barna er veldig forskjellige. Ingen er like. Man må samtidig være bevisst at barna kan ha opplevd omsorgssvikt og har det vanskelig.

Sterke virkemidler

Tidligere har Bufetat blant annet rettet fokuset mot søsken og mot enslige mindreårige asylsøkere gjennom ulike kampanjer. Ofte tar de i bruk ganske sterke virkemidler.

- Historiene til disse barna oppleves sterkt for oss som jobber med dem. Kampanjene blir en måte for oss å overføre de sterke historiene, mener Øyen.

- Kampanjene har tidligere ført til en oppsving av folk som ønsker å bli fosterforeldre, og vi har merket at mange flere besøker nettsidene våre og er nysgjerrige, sier Øyen.

- Det er jo i stor grad det vi ønsker, at folk begynner å vurdere muligheten og forhåpentligvis tar steget videre, avslutter hun.

Tirsdag morgen vil det være en ny framvisning på husveggen til Hornemannsgården ved Trondheim Torg.

Les også: Flest priser til fosterhjemskampanje

Les også: I et fosterhjem på Gjøvik fikk han trygghet

Les også: Seks av ti fosterbarn lever atskilt fra sine søsken

På forsiden nå