Gaupejakt tillatt fra 1. februar:

Får skyte 21 gauper i Midt-Norge

Klima- og miljødepartementet holder på antallet gauper til tross for klager fra naturvernorganisasjoner.

Gaupejakt er nå tillatt tross klager fra lokale naturvernforeninger. 

Saken oppdateres.

Fra 1. februar åpnes det for gaupejakt i Midt-Norge. Rovviltnemnda har avgjort at til sammen 21 gauper kan felles i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Flere har klaget

Flere lokale avdelinger av Naturvernforbundet har klaget på vedtaket om gaupejakt, som ble gjort 25. oktober. De mener færre gauper burde felles. Blant annet mener Fosen naturvernforening at gaupa er sterkt truet og at bestanden nå er på et lavmål, heter det i behandlingen av klagen. De mener at den totale kvoten må reduseres til 15 dyr, med maksimalt to voksne hunngauper.

I 2015 var gaupa regnet som sterkt truet, og sto på Norsk rødliste for arter.

Miljødirektoratets faglige råd er at kvoten ikke bør være høyere enn 15 gauper, med maks fem voksne hunngauper. Klima- og miljødepartementet mener imidlertid at antallet ynglinger i regionen ligger på eller over bestandsmålet. Dermed ble ikke klagen tatt til følge.

KRONIKK: - Rovviltnemndene har en ensidig problemforståelse og bør utvide denne til å omhandle mer enn fokus på tap av beitedyr, mener Naturvernforbundet.

Ber om gaupe-observasjoner

Resultatet er at til sammen 21 gauper kan felles i Midt-Norge.

I kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu og deler av Holtålen og Tydal kan én voksen hunngaupe felles. Tre gauper kan felles i området som omfatter Oppdal, Rennebu, Røros og deler av Holtålen og Tydal. På Fosenhalvøya kan fire gauper felles, ifølge vedtaket.

LES OGSÅ: Gaupe på nesten 20 kilo skutt i Agdenes

Har man felt en gaupe, eller forsøkt på dette, har jegeren plikt til å informere Fylkesmannen, nærmeste politimyndighet, og Statens naturoppsyn.

Fylkesmannen ønsker også god oversikt over familiegrupper av gaupe, og ber alle som ser flere gauper sammen, eller finner gaupespor, om å ta kontakt med nærmeste kontakt i Statens Naturoppsyn, eller sende inn observasjoner på www.skandobs.no.

LES OGSÅ: Sissel plystret på gaupa som poserte for kamera

Jakten blir avsluttet senest 31. mars, eller når kvoten er oppfylt.

LES OGSÅ: Skogeiere vil skyte ulv

Bør gaupejakt tillates i Norge?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå