Trolig ikke 110 km/t på ny motorvei til Orkanger

Statens vegvesen skal utrede bygging av firefelts motorvei mellom Klett og Orkanger. Veien får trolig ikke vanlig 110 km/t-standard. - Vi kan fort ende opp med 90 kilometer i timen, mener strategisjef Kjetil Strand.

- Kan ende opp med 90: Statens vegvesen skal utrede bygging av firefelts motorveg mellom Klett og Orkanger. Bildet viser dagens E39 i Buvika.  Foto: Google Maps/montasje

Saken oppdateres.

Tirsdag klokken 12:00 ble bomstasjonene på E39 mellom Klett og Orkanger skrudd av. Bilistene skal heretter slippe å betale bompenger for å kjøre på strekningen.

Men kanskje ikke i all fremtid. Denne uken starter nemlig Statens vegvesen et såkalt forprosjekt med tanke på utvidelse til fire felts motorveg på strekningen.

LES OGSÅ: - E6 sør vil trolig bli prioritert høyere enn i dag

LES OGSÅ: Solvik-Olsen lover fire felt på denne veistubben i Melhus

- Vil bli behov for fire felt

- Vi ser at det i fremtiden vil bli behov for fire felt på strekningen mellom Klett og Orkanger. Dette på grunn av trafikkmengde og på grunn av sikkerheten i tunnelene, sier Kjetil Strand som er strategisjef i Statens vegvesen region Midt.

I forprosjektet skal Statens vegvesen vurdere hvordan man skal få på plass en firefelts motorveg.

- Vi vil se på hvilken standard det bør legges opp til, og hvor mye plass vegen vil ta. Det skjer en arealutvikling i området, og det er viktig for oss å tydeliggjøre plassbehovet, sier Strand.

LES OGSÅ: - Ikke vits i å tippe når Sluppenbrua står klar

SE OGSÅ: Slik blir fartsgrensene på de nye veiene sør for Trondheim

- Rart om det ikke blir bompenger

En eventuell firefeltsveg på strekningen mellom Klett og Thamshavn er omtalt i flere rapporter fra Statens vegvesen, blant annet i Riksvegutredningen som kom i 2015. Her anslås det at det vil koste 5,4 milliarder å få fire felt på stekningen.

Og blir det utbygging må trolig bilistene punge ut igjen.

- Ja, det vil være rart om man ikke skulle ha bompengeinnkreving, men det blir nok en ganske lang bompengefri periode før man starter med prosjektet, sier Strand.

- Når tror du det kan bli aktuelt med ny vegutbygging på strekningen?

- Jeg tror fort det vil ta 20 år før dette blir aktuelt. Men det er viktig på være tidlig ute med å klargjøre arealbehov, sier han.

SE OGSÅ: Se den vanvittige forbikjøringen på E6

Trolig ikke 110 km/t på ny motorveg

Strategisjefen tror ikke en firefelts motorveg mellom Klett og Orkanger vil få 110 kilometer i timen som fartsgrense. Dette til tross for at anbefalt standard for nye norske motorveger med mye trafikk tilsier 110 km/t.

- Mange steder går man for 110 kilometer i timen for firefeltsveger. Men da risikerer vi å ikke få brukt så mye av dagens veg. Det er mye rimeligere å bygge to nye felt ved siden av dagens vei, enn å bygge en helt ny veg, sier Strand.

Også på E6 mellom Ranheim og Værnes skal veien bygges med lavere standard enn det som er anbefalt.

- Det kan fort bli et tilsvarende opplegg som på E6 mellom Ranheim og Værnes, der vi endte opp med 90 kilometer i timen, sier Strand.

Vegutbygging mellom Klett og Orkanger er også omtalt i den såkalte motorvegplanen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bestilt i forbindelse ny Nasjonal transportplan. I denne planen tas det til orde for 90 kilometer i timen på strekningen.

"Forutsetter 90": Utdrag fra transportetatenes "Faglig grunnlag for motorvegplan". 

SE OGSÅ: Her vil Nye veier ha 110 km/t i Trøndelag

På forsiden nå