Slo full alarm etter drivstofflekkasje ved Ørland hovedflystasjon

Forsvarsbygg mener de har funnet årsaken og stoppet lekkasjen

Personell fra Forsvarsbygg og Ørland kommune ved Leirbekken.  Foto: Dan Ågren

Saken oppdateres.

Likevel kommer de til å følge situasjonen tett gjennom helgen, opplyser eiendomssjef i Forsvarsbygg, Siv Therese Underland til Adresseavisen.

- Lekkasjen er stoppet. Det dreier seg trolig om fat med flybensin som har veltet. Det er et fat, maksimalt to, altså 3-400 liter flybensin. Fatene er nå fjernet, så vi mener lekkasjen er stoppet, sier Underland.

Kartlegger utslipp. Kontrollutstyr for o kontrollere vannføringen i bekken med tanke på utslipp finnes allerede på stedet. Hovedsakelig med tanke på utslipp fra avising.  Foto: Dan Ågren

Fra brannøvingsfeltet

Det var fredag morgen klokken 09.30 at det ble oppdaget forurensing ved Ørland flystasjon. Det var blant annet forurensing i en bekk, Leirbekken, som renner ut ved Grandefjæra. Kommunen, Kystverket og øvrige myndigheter ble raskt varslet om forurensningssituasjonen.Forsvarsbygg og Fosen brann- og redningstjeneste satte så raskt som mulig inn tiltak, blant annet med lenser, for å stoppe det som viste seg å være drivstoff som hadde lekket ut. Det stammer etter all sannsynlighet fra fat med flybensin ved øvelsesområdet til flystasjonens brann- og redningstjeneste.

- Mesteparten som lekket ut er fanget opp av lensene vi la ut. Vi kommer til å kontrollere jevnlig i helgen for å være sikre på at vi har funnet årsaken til lekkasjen, sier Underland.

Et F-16-fly tar av fra Ørland flystasjon.  Foto: Dan Ågren

Slo full alarm

Eiendomssjefen forteller at Forsvarsbygg tok meldingen om forurensing med største alvor.

- Vi kjente ikke omfanget da forurensingen ble oppdaget, så vi satte krisestab og kalte inn folk for å undersøke miljø og finne ut hvor dette kom fra. Det var en omfattende jobb, sier Underland.

- Vi er glade for at det viste seg å være en mindre lekkasje.

På forsiden nå