Avlusingstragedien i Badstuvika:

Lerøy klager på straffereaksjon

Lerøys Midt klager på overtredelsesgebyret etter at rundt 25 000 lakser døde i et anlegg ved Hitra. Men Mattilsynet region Midt opprettholder vedtaket.

Langsom død: Lerøy selv meldte aldri tragedien til myndighetene. Den sterkt skadde fisken ble ikke tatt opp, men svimte rundt i merden. I løpet fem – seks uker døde rundt 25 000 laks. 

Klagen er nå sendt videre til Mattilsynets hovedkontor til endelig behandling.