Fylkesårsmøte i Ap:

Sørtrønderne ønsker vern, nordtrønderne sier ja til kompromiss

Med nordtrøndernes vedtak kan det se ut som om de blir Ap-flertall nasjonalt for Lofoten-kompromisset.

- Jeg håper at du går for et oljefritt Lofoten, sa Frida Myklebust Amdahl i Nord-Trøndelag Natur og Ungdom til Jonas Gahr Støre utenfor hotellet på Hell lørdag.  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Saken oppdateres.

OBS: I en tidligere versjon av denne saken siterte vi Naturvernforbundet på at 10 av 19 fylkeslag i Ap sier nei til oljeutredning. Det var feil.

Søndag stemte nordtrønderne - med dissens - for å gå for kompromisset. Også Aust-Agder og Møre og Romsdal gikk søndag for kompromisset. Dermed kan det se ut som om et knapt flertall av Ap-fylkeslagene nå er for konsekvensutredning.

Det var i januar at Arbeiderpartiets programkomité sa ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Aktivister på Hell

En liten gjeng iherdige aktivister sto utenfor hotellet på Hell og ventet på Støre lørdag ettermiddag:

- Jeg håper at du går for et oljefritt Lofoten, sa Frida Myklebust Amdahl i Nord-Trøndelag Natur og Ungdom til partileder i Ap, Jonas Gahr Støre.

Lørdag ble det ingen realitetsbehandling av saken i Sør-Trøndelag, og det tidligere vedtaket som sier ja til varig vern står fast.

- Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for. Det er sterke syn på begge sider. Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag. Det flertallsvedtak som kommer på landsmøtet, det lever vi godt med, sier Støre til Adresseavisen.

LES OGSÅ: SV sier nei til Lofoten-kompromiss

Dissens i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag Ap ønsket man å støtte Ap nasjonalt.

- Jeg er for kompromisset, sa nyvalgt leder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag Ap lørdag.

Da de søndag voterte, ble det dissens med 36 av 118 stemmer for vern. Dermed kan det se ut som om det er nordtrønderne som tipper flertallet av fylkeslagene til fordel for Støres kompromiss.

Disse ønsket vern: Da nordtrønderne samlet seg søndag, var det noen som prøvde å snu fylkeslaget, men de var i betydelig mindretall.  Foto: BERIT BAUMBERGER

LES OGSÅ: Høyre sier ja

Tung for vern - og kompromiss ...

Nyvalgt leder i Sør-Trøndelag Ap, Karianne Tung, er i utgangspunktet for varig vern.

- Men jeg støtter kompromissforslaget som foreligger, sier hun.

- Hvorfor det?

- Arbeiderpartiet er et stort parti med mange meninger hvor man spriker fra varig vern til full oljeboring. Derfor er det klokt at man har kommet frem til et kompromiss som står seg i begge leirer, sier Tung.

- Slik det ser ut nå, er det ikke flertall i fylkeslagene for kompromisset. Hva tenker du om det?

- Det er et spørsmål som skal behandles på en god og ordentlig måte på landsmøtet. Så får vi se hvorvidt kompromisset står seg. Det er ganske bredt forankret i partiet i utgangspunktet da det ble offentlig, så jeg har tro på at kompromisset blir resultatet etter landsmøtet.

Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre møtte demonstranter fra Natur og Ungdom etter sitt innlegg.  Foto: Leikny Havik Skjørseth

- Dere i Sør-Trøndelag reiser med et nei, men det kan altså skje endringer?

- Vi står med et vedtak om varig vern fra tidligere. Det er den politikken vi reiser ned til landsmøtet med. Så får vi se hva som skjer, sier hun.

Seks spørsmål og svar om hvorfor oljeboring ved Lofoten blir vårens politiske verkebyll

Fakta om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

* Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.

* Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene. De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

* Aps programkomité har foreslått en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land gjøres til petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. Ap skal stemme over kompromisset på landsmøtet 20.–23. april.

* Høyre og Frp er i denne stortingsperioden bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

* Høyres landsmøte vedtok forrige lørdag konsekvensutredning av alle de tre områdene.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæringen og turismen ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for et uhell er svært liten.

* Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

Kilde: NTB

På forsiden nå