Bjugn-ordføreren:

- For kort tid for Fosen kommune

Allerede ute på trappa til Bjugn kulturhus før møtet konkluderte Bjugn-ordfører Ogne Undertun. - Det blir ingen Fosen regionkommune i denne omgangen.

157 tillitsvalgte: I dag teller kommunestyrerepresentantene på Fosen til sammen 157. Etter en eventuell sammenslåing vil de telle rundt 40, dersom minstekravet i kommuneloven følges.  Foto: Dan Ågren

Saken oppdateres.

- Vi rekker det ikke, skepsisen er for stor. Skeptikerne finnes ikke bare i Leksvik, men også i andre kommuner som Roan og Ørland. Og det er helt utopisk at vi kan ta denne prosessen om igjen allerede om en ti års tid. Det vil nok gå 30-40 år igjen før vi på nytt kan snakke om storkommunen, sier Undertun til Adresseavisen.

Les også: - Denne saken er ikke avgjort før etter valget

Kommunestyrene i Leksvik, Rissa, Osen, Roan, Bjugn, Åfjord og Ørland, til sammen 157 kommunestyrerepresentanter, har også vært samlet før. Anledningen torsdag var at Nivi Analyse, som har hatt oppgaven med å utrede sammenslåingen av de syv Fosen-kommunene, skulle presentere konklusjonene for kommunestyrene samlet. De fleste stolene i amfiet i Fosen kulturhus var besatt.

Syv ingredienser

Etter å ha forsynt seg med matfat med ingredienser fra samtlige syv kommuner, ost, gele, blåskjell, diverse kjøtt, rømme og konfekt, fikk de blant annet høre hvordan Geir Vinsand i Nivi, ser for seg den politiske strukturen på Fosen etter en eventuell sammenslåing.

Les også: Storkommune på Fosen kan bli vedtatt i ekspressfart
Les også: - Det blir ingen frivillig sammenslåing til Fosen kommune

Holder man seg til kommunelovens minstekrav, vil forsamlingen på 157 være redusert til rundt 40 etter sammenslåing.

- Og det går ikke an, sier Vinsand til Adresseavisen.

Det demokratiske underskuddet vil bli alt for stort. Derfor må det etableres en rekke nye organer som Vinsand omtalte både som nye nærdemokratiske ordninger, kommunedelsorgan, områdeorgan og bygdeutvalg.

Spesialbehandling av Osen

- Og Osen skal behandles helt spesielt, sier han.

Osen skal bli et forsøk med lokalstyre med myndighet til å bestemme alle lokale saker. Regionkommunen skal avlaste Osen med den tunge velferdsproduksjonen, mens Osen skal avlaste storkommunen ved å ha beslutningsrett i lokale saker. Til Adresseavisen nevner Vinsand eksempler som områdeplan, byggesaker og tekniske tjenester.

- Det skal altså tas minst mulig fra Osen, sier Vinsand som var like lite analytiker-balansert i framleggingen av rapporten for de 157 som da han først presenterte den for ordførerne og rådmennene for et par uker siden. Smiger vanket i flere omganger overfor de 157.

- Vi har sjelden sett kommuner som har så mye på gang som dere, ropte Vinsand til forsamlingen og nevnte blant annet vindkraftutbyggingen som eksempel.

Les også: - Lag storkommune nå!

Og Nivis konklusjon er fortsatt klar.

- Vi vil tilrå én kommune på Fosen, ikke fire eller flere.

- Fosen fragmenteres

Til Adresseavisen sier Vinsand at han de siste ukene var blitt enda mer skeptisk til en firekommuners-løsning på Fosen, slik resultatet vil bli hvis Bjugn slår seg sammen med Ørland, Åfjord med Roan og Leksvik med Rissa, og Osen fortsetter for seg selv.

- Fire K-løsningen er et feil spor. Vi ser allerede fragmenteringen på Fosen med at samarbeidet revner, for eksempel med at Rissa går ut av Fosen helse og Ørland ut av Fosen IKT.

Les kommentaren: Hastverk for samling av Fosen

Statssekretæren: - Sammenslåing realistisk

I motsetning til Undertun tror statssekretær Grethe Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det er realistisk at de syv kommunestyrene kan enes og komme fram til en felles melding til Stortinget før saken skal behandle saken 8. juni.

Hun satt på første rad sammen med representanter fra Fylkesmannen, og hilste forsamlingen fra statsråd Jan Tore Sanner.

- Jeg er først og fremst her for å lytte, sa Ellingsen og forsikret de 157 om at det som ble sagt ville bli tatt med tilbake til regjering og storting.

- Som et vekkelsesmøte

Og det hun rakk å få med seg før møtet ble avsluttet, var hovedsakelig negativt om sammenslåingen, og flere bemerket tidspresset.

Alf-Petter Tennfjord hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde da orientert om at rådmennene var i gang med å formulere en viljeserklæring og felles saksframlegg, og at dette måtte sendes ut rett over kommende helg og før neste regionrådsmøte den 12. mai. Og hvis viljeserklæringen skulle rekke fram til Stortingsbehandlingen den 8. juni, måtte det være avlevert et svar rundt 20. mai.

Flere reagerte på måten rapporten ble framlagt på.

Miljøpartiet De Grønnes Vegard Heide fra Rissa spurte ganske enkelt, hva slags bakgrunn og kompetanse Vinsand hadde for å lage rapporten.

Sps Aud Dagmar Ramdal fra Leksvik er opprinnelig fra Rogaland og reiste seg og sa at hun følte hun var på et vekkelsesmøte på Vestlandet.

- En slik rapport bør være mer nyansert med positive og negative sider, synes jeg.  I stedet fikk vi framlagt et bestillingsverk der konklusjonen var klar, og alt Vinsand sa var preget av det. Han framsto som en som var kommet for å fortelle oss hva som er rett, som en som vet best. Og det liker vi ikke. Og involvering av befolkningen kan vi glemme, det vil ikke være mulig, uttalte Ramdal etterpå til Adresseavisen.

Tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland syntes framleggingen av rapporten var frustrerende å høre.

- Jeg kjenner meg ikke igjen, rapporten kan umulig være basert på intervjuene dere har hatt med oss, sa Nordmeland og uttrykte at han hadde vanskelig for å forstå hvilke fordeler det var for Osen i å være med i storkommunen.

Les også: - Helt uaktuelt å slå sammen Åfjord og Ørland

Rissas gammelordfører Per Skjærvik (Ap) mente at også kommunalminister Jan Tore Sanner burde gi en viljeserklæring.

- Hvis dette er et prestisjeprosjekt, må statsråden være mer offensiv. Han må si at staten er for bru over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden og ordne opp i arbeidsgiveravgiften. Og det kjapt. Hvis ikke blir dette garantert nedstemt, sa Skjærvik ute på gangen mens de 157 skyndet seg forbi og hjem.

Frustrert: Tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland syntes framleggingen av rapporten var frustrerende å høre.  
    
      (Foto: Dan Ågren)

Frustrert: Tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland syntes framleggingen av rapporten var frustrerende å høre.   Foto: Dan Ågren

Skeptikere: Vegard Heide fra Rissa (stående) lurte på hvilken kompetanse Geir Vinsand hadde, og Per Skjærvik (til venstre for Heide) fra samme kommune mente at kommunalministeren burde være mer offensiv hvis han skulle ha håp om å få igjennom den nye storkommunen. 
    
      (Foto: Dan Ågren)

Skeptikere: Vegard Heide fra Rissa (stående) lurte på hvilken kompetanse Geir Vinsand hadde, og Per Skjærvik (til venstre for Heide) fra samme kommune mente at kommunalministeren burde være mer offensiv hvis han skulle ha håp om å få igjennom den nye storkommunen.  Foto: Dan Ågren

Kom for å lytte: Statsekretær Grethe Ellingsen kom på vegne av kommunalminister Jan Tore Sanner, og fikk med seg mest negativ respons på rapporten om Fosen kommune. 
    
      (Foto: Dan Ågren)

Kom for å lytte: Statsekretær Grethe Ellingsen kom på vegne av kommunalminister Jan Tore Sanner, og fikk med seg mest negativ respons på rapporten om Fosen kommune.  Foto: Dan Ågren

På forsiden nå