Elektrifisering av Trønderbanen

Sandvik: - Høyresiden har lovet seg bort

Tore O. Sandvik er redd sommel gjør at elektrifisering av Trønderbanen blir forsinket – igjen. 2021 ble sagt, men nå tyder mye på at det i første omgang vil gjelde strekningen Trondheim-Stjørdal.

Saken oppdateres.

Tidligere i vår var det full jubel og kakefest for politikerne på borgerlig side etter at Trønderbanen fikk 3,6 milliarder kroner i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan for 2018-2029. Det ble da sagt at strøm - og ikke diesel - skulle sørge for at passasjerene ble fraktet på Trønderbanen i 2021.

Ikke i revidert

Det tror ikke fylkesordfører Tore O. Sandvik noe på. Og han ble heller ikke overbevist etter at Bane Nor (som står for bygging og drift av jernbanen. journ.anm.) ga fylkesutvalget status på fremdriften under et møte tirsdag. Sandvik viser til at Samferdselsdepartementet ikke har gitt Stortinget klarsignal til at Bane Nor kan starte arbeidet.

- Allerede i 2015 kunne det vært klart, men da var det byråkratisk sommel i Jernbaneverket som rotet bort fremdriften. Nå må ikke politikerne gjøre det samme. Jeg hadde forventet at dette lå klart inne i revidert nasjonalbudsjett som nylig ble lagt frem, men det gjør det ikke. Derfor må Stortinget på eget initiativ ta opp saken så den ikke blir liggende, sier fylkesordføreren.

- Føler du politikerne har lovet seg bort med 2021-tidspunktet?

- Ja, sier Sandvik.

Pendlere og studenter sørger for rekord for Trønderbanen

Lover 2021 til Stjørdal

Brede Nermoen fra Bane Nor er ansvarlig for elektrifiseringsprosjektet av Trønderbanen. Han sier at 2021 kan gå, men:

- Hvis alt er med oss, og det har vi sagt før også, kan vi få elektrifisering til Stjørdal i slutten av 2019, og Steinkjer til 2021, eller litt uti 2022. Men planen vår per i dag er at alt skal være klart 31.12.2022, som det står i NTP. Det gjelder også Meråkerbanen. Utfordringen er at vi må få på plass omformerstasjon på Hell før vi får full utnyttelse av hele strekningen, sier han.

Brage Nermoen, Bane Nor. 

- Men klarer dere Trondheim-Stjørdal i 2021 da?

- Ja, det går, lover Nermoen.

Les også: Det går så tregt å bygge vei og bane!

- Holder til høsten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at det holder å få saken inn i den ordinære budsjettbehandlingen til høsten for å få elektrifisering klar til nyttår 2023.

- Det er ingen tvil om at Trønderbanen skal elektrifiseres. Men vi har avklart med Bane Nor, som har en del teknisk arbeid som gjenstår, at det ikke vil ha noe å si om vi venter til høsten med godkjenning. Det er uansett ikke aktuelt å sette spaden i jorda nå ettersom det er en del teknisk arbeid som gjenstår.

Les også: - Nå må vi ikke rote til for elektrifisering av jernbanen

- Knusende ro

- Er det et løftebrudd, ettersom det ble sagt 2021?

- Vi sa i første periode, og nå er den på seks år som betyr 2023. Jeg har fått vite at mye er avhengig av når omformerstasjonen på Hell er ferdig, og at en gang i 2022 er realistisk. Strekningen Trondheim-Stjørdal er tenkt klar tidligere, sier ministeren, som tar kritikken fra Sandvik med knusende ro.

Venstres Jon Gunnes var én av de jublende politikerne som gledet seg til elektrifisering i 2021. Han vil ikke kalle det løftebrudd, og viser til informasjon han fikk fra Bane Nor om at hele strekket skulle bli ferdig til 2021 og Meråkerbanen i 2023. Han håper likevel at strekningen Trondheim-Stjørdal er klar 2021.

Tog-løfter fra Frp-statsråd var ikke løfter likevel

På forsiden nå