Ble truet av oppdrettstopp:

Vant kampen om arealavgift for oppdrettsnæringen

Ordfører Ole L. Haugen på Hitra kaller seg gjerne dagens gladeste mann. Etter ti års kamp har han fått gjennomslag for vederlag til kommunene fra oppdrettsbransjen.

Mye motstand: Hitra-ordfører Ole L. Haugen har også mottatt trusler fra oppdrettstopp for sin kamp for arealavgift. 

Saken oppdateres.

Tirsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for kompensasjon til kommunen som avgir arealer til havbruksnæringen. For Hitra kommune kan dette bety 10 – 12 millioner kroner i inntekter hvert år.

- Dette er veldig bra. Forslaget som nå foreligger imøtekommer langt på vei og nesten fullt ut det kravet vi har hatt i mange år, sier Ole L Haugen (Ap).

Med «vi» mener han Hitra og alle de andre kommunene i organisasjonen Nettverk for fjord- og kystkommuner (Nfkk), hvor han har vært styreleder siden etableringen i 2009. Men forslaget om arealavgift kom allerede et par år før, da daværende fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) lanserte det under Aqua Nor i Trondheim.

LES OGSÅ: Ole L. Haugen blir ordfører

Flertall på Stortinget

Nå er det SV som går i bresjen for avgiften, og får støtte av Ap, KrF, Sp og Venstre.

Forslaget som kommer til å bli vedtatt lyder slik: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.»

Det foreslås også at vederlaget blir på 25 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret.

SV: - Kjempeseier

- Dette er en kjempeseier. Disse inntektene vil bety mye for skole, helse og miljøarbeid i kommunene langs kysten. Fram til i dag har oppdrettsselskapene kunnet bruke våre felles kystområder gratis. Nå må de betale kommunene for bruken, skriver stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken i en epost.

Opprinnelig krevde Haugen og Nfkk en avgift på nivå med den skotske, som var 17 øre per kilo produsert fisk.

- Ettersom det nå er snakk om ubearbeidet fisk, vil forslaget om 25 øre representerer omtrent det samme. Det spennende ved forslaget om ubearbeidet fisk og ikke foredlet, er at det også imøtekommer ønsket om et insitament til oppdrettsbransjen om å bearbeide mer av fisken innenlands, sier Haugen.

LES OGSÅ: Kommunalkomiteen ba regjeringen utrede

- Ble truet av oppdrettstopp

- Siden Nfkk ble startet har det vært et langt og tålmodig løp med mye motstand, sier Haugen.

På et tidspunkt mottok han også trusler.

- Ansatte i oppdrettsnæringen kom og formidlet en «hilsen» fra sjefen sin, en toppsjef i et av de store selskapene. Det ble sagt at jeg som ordfører måtte passe meg for hva jeg engasjerte meg i. Underforstått saken om arealavgiften.

- Du tok trusselen alvorlig?

- Ja, det er ikke artig å få slike beskjeder. Men nå er jeg slik sammenskrudd at slikt virker mot sin hensikt. Jeg er ikke så lettskremt.

- Mye penger for en liten kommune

- Hvorfor er vederlaget viktig?

- Vi får betalt for arealene vi har avstått til oppdrettsvirksomhet. Ingen bestrider at det bør betales for ei tomt på land, og det bør være like naturlig for ei sjøtomt. Spesielt ettersom verdiskapningen på arealet er så stor. Dette dreier seg om kommunale allmenninger. Hadde det vært private eller statseide områder, ville avgift vært innført for lenge siden. På kontinentalsokkelen må oljebransjen betale.

- Dessuten betyr det ekstra kroner for oss vertskommuner, som gjør at vi kan opprettholde gode tjenester og videreutvikle lokalsamfunnet. Dette er også viktig for oppdrettsselskapene for at de skal kunne tiltrekke seg god arbeidskraft og utvikle seg videre.

- Hva vil denne inntekten bety for Hitra?

- Mellom 10 og 12 millioner kroner årlig er klart mye penger for en liten kommune som Hitra med vel 4 600 innbyggere. Det betyr midler til å opprettholde velferdstilbud, samt til å utvikle kultur- og fritidstilbud som gjør det mer spennende og attraktivt å bo i og besøke kommunen.

Tjener mindre på oppdrett enn Frøya

De største oppdrettsaktørene i Hitra er Marine Harvest og Lerøy Midt. Men de har ikke hovedkontor i kommunen, slik som Salmar har på Frøya. Hitra nyter dermed ikke godt av selskapsskatt og gaver slik som Frøya gjør fra Salmar.

- Er du skuffet over at det ikke er ditt eget parti Arbeiderpartiet, men SV, som nå får gjennom avgiften?

- Nei, resultatet er det viktigste.

Gjennomslag: - Fram til i dag har oppdrettsselskapene kunnet bruke våre felles kystområder gratis. Nå må de betale kommunene for bruken, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag. Det er SV som har fremmet forslaget om vederlag til kommunene som det nå er flertall for. 

Gjennomslag: - Fram til i dag har oppdrettsselskapene kunnet bruke våre felles kystområder gratis. Nå må de betale kommunene for bruken, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag. Det er SV som har fremmet forslaget om vederlag til kommunene som det nå er flertall for. 

På forsiden nå