Mottak i Sunndal og Hemne legges ned

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året. På lista står mottak i Sunndal og Hemne.

To enslige mindreårige asyslsøkere observerte en politibil fra vinduet, da Adresseavisen besøkte mottaket i Sunndal i vinter.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

UDI sier opp avtaler for 1610 mottaksplasser før 1. september.

Bakgrunnen er at det kommer få asylsøkere til Norge for tiden. I løpet av årets sju første måneder har vel 2600 personer søkt asyl her i landet.

– Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene. Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

En av fem har fått avslag

Ved utgangen av forrige uke bodde det vel 8.300 personer på norske asylmottak, det er mer enn 5.000 færre enn ved årsskiftet.

Omkring 1600 av disse, én av fem, har fått endelig avslag på asylsøknaden og har utreiseplikt.

Omkring 1200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

32 mottak igjen

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39000 mottaks- og akuttplasser. Når denne kuttrunden er gjennomført, har UDI cirka 7100 sengeplasser igjen på 32 asylmottak over hele Norge.

I tillegg kommer ankomstsenteret med 1.000 plasser i Østfold.

UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.

Disse asylmottakene legges ned

Mottak for voksne:

Hamar, 140 plasser, Ormseter AS

Hemsedal statlig mottak, 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as (VAM AS)

Jarlen, Hemne, 180 plasser, Hero Norge AS

Svolvær, 160 plasser, Mottaksdrift AS

Vestvågøy mottakssenter, 160 plasser, Hero Norge AS

Mandal mottak, 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS

Solbakken, 130 plasser, Flora kommune

Haugesund, 220 plasser, Hero Norge AS

 

Mottak for enslige mindreårige:

 

Hol mottak EMA, 40 plasser, Link AS

Hareid statlige mottak EMA, 30 plasser, Link AS

Sunndal mottak, EM avdeling I, 30 plasser, Sunndal kommune

Vestvågøy EM, 40 plasser, Hero Norge AS

Skillevollen EM mottak, 50 plasser, Rana Mottak AS

Egdehall EM mottak, Gjerstad, 25 plasser, Egebo AS

Evje EM, 35 plasser, MD Solutions AS

Skei statlige mottak for EM, Jølster, 30 plasser, Norsk Mottaksdrift AS

Hå EM mottak, 40 plasser, Hero Norge AS

Eritreiske asylsøkere ankom mottaket Jarlen i Hemne i vinter.  
        
            (Foto: Terje Svaan)

Eritreiske asylsøkere ankom mottaket Jarlen i Hemne i vinter.   Foto: Terje Svaan

På forsiden nå