Kvinnen dømt for å ha anmeldt falsk voldtekt anker dommen

Den dømte kvinnen er overrasket over at hun straffeforfølges etter hun anmeldte en gruppevoldtekt.

Advokat Henrik Nikolai Bliksrud forsvarer kvinnen som ble dømt for å forklart seg falskt om en voldtekt. Han mener at det ikke foreligger gode nok bevis for at hans klient med viten har forklart seg uriktig.   Foto: Pål E. Solberg / Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Saken oppdateres.

- Kvinnen opplever selve saken som veldig overraskende i en tid det snakkes om mørketall om voldtekt, hvor man oppfordres til å anmelde det man har opplevd. Da er hun overrasket at hun straffeforfølges for å ha levert en anmeldelse, sier Henrik Nikolai Bliksrud, forsvareren til kvinnen som er dømt for falsk forklaring etter å ha levert en voldtektsanmeldelse.

Sør-Trøndelag tingrett kom frem til kvinnen, som er i 20-årene fra Sør-Trøndelag, skal sone 45 dager i fengsel. Kvinnen anker dommen til lagmannsretten.

- For at hun skal bli dømt krever loven at man med vitende har inngitt en uriktig forklaring. Hvis vedkommende oppriktig mener det har skjedd et lovbrudd, og anmelder i god tro, har man ikke overtrått bestemmelsen, sier Bliksrud.

LES OGSÅ: Kvinne må i fengsel for å ha anmeldt falsk gruppevoldtekt

Hevder uskyld

Han mener at påtalemyndighetens ikke har klart å bevise at kvinnen har overtrådt loven.

- For at hun skal bli dømt, er det ikke så avgjørende om det har skjedd, men hvilken forestilling hun hadde på tidspunktet for anmeldelse. Det som taler sterkt i mot at hun bevisst uriktig har anmeldt en voldtekt er at hun opphevet taushetsplikten St. Olavs Hospital har overfor politiet og at hun ba politiet undersøke materialet, som nå har blitt brukt mot henne, sier forsvareren.

Han peker da blant annet til politiet kunne undersøke kvinnens Facebook-konto. Der fant politiet en samtale den dømte kvinnen hadde med en mann kvelden før den angivelige voldtekten skal ha skjedd. I denne samtalen avtalte kvinnen å ha gruppesex med mannen og en venn av ham. Denne samtalen refereres til i dommen som en begrunnelse for at kvinnen har forklart seg uriktig.

- Anmeldte ikke noen personer

Bliksrud peker også på at kvinnen ikke anmeldte noen, men selve handlingen.

- Man kan ikke påstå at hun ville ramme en enkeltperson, at det ligger hevn eller noen andre motiver bak, men at hun har opplevd at hun har blitt utsatt for overgrep, sier han.

De opplysningene kvinnen ga til politiet, ledet derimot etterforskningen mot to menn. Av dommen fra tingretten går det frem at kvinnen dro til St. Olavs Hospital morgenen etter den angivelige skulle skjedd. Til sykehuset opplyste kvinnen fornavnet til to av mennene hun mente hadde voldtatt henne. Det ene fornavnet samsvarer med navnet til mannen hun chattet med før den angivelige voldtekten. Det andre fornavnet samsvarer med navnet til en venn av denne mannen.

Disse to mennene forklarte til politiet at de sammen med en tredje person hadde gruppesex med kvinnen den aktuelle natten, går det frem av dommen. Mennenes forklaring samsvarer med forklaringen kvinnen har gitt om den angivelige voldtekten.

Kom i politiets søkelys

I retten forklarte kvinnen at ingen av disse to mennene sto bak voldtekten, og kunne ikke utelukke at hun hadde frivillig sex den aktuelle helgen, men at hun også må ha blitt voldtatt.

På bakgrunn av at spor ledet politiet til disse mennene påpekes det i dommen at de kom i politiets søkelys som mulig overgripere, og det dette må ha vært en stor belastning for dem.

- Det finnes ingen opplysninger overhodet som tilsier at tiltalte ble voldtatt, eller at hun ble voldtatt på helt lik måte som den frivillige gruppesexen hun deltok i, heter det i dommen.

Politiet vurderer anke

Aktor i saken, politiadvokat Marianne Høyer, la ned påstand om at kvinnen burde bli dømt til fengsel i fem måneder. Én av meddommerne, som tok dissens, var enig med dette straffeforslaget. Fagdommeren og den andre meddommer kom derimot frem til at fengsel i 45 dager var en passende straff.

Høyer opplyser til adressa.no fredag formiddag at hun foreløpig ikke har tatt stilling til om hun vil anke straffeutmålingen.

På forsiden nå