Skrittlyder om natta, trær og gale hunder i konfliktrådet

«Den jævla naboen» sørger for at konfliktrådet i Sør-Trøndelag har stadig mer å gjøre.

Nabokranglene handler om alt fra sinte hunder via trampoliner til skrittlyder.   Foto: Illustasjonsfoto: Privat/Kristine G. Langset/Shutterstock

Saken oppdateres.

- Nabokonflikter øker. Flere og flere blir klar over at konfliktrådet er et gratis tilbud, og dermed tar flere kontakt med oss i første omgang i stedet for å bruke penger på advokat for at konflikten skal løse seg. Det er veldig bra, sier konfliktrådsleder i Sør-Trøndelag, Iren Sørfjordmo.

I fjor var det til sammen 645 saker i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. 48 av disse var rene nabokonflikter. Hittil i år er allerede 27 naboklager vært behandlet.

LES OGSÅ: Har kranglet med naboer og myndigheter om tilbygg i 19 år (Pluss)

Har du opplevd en nabokrangel? Skriv kommentar i feltet under, eller send epost til webred@adresseavisen.no!

Uenighet om det meste

Blant de siste års krangler finner vi blant annet følgende overskrifter:

Hund angrep annen hund, bjeffende hund, bråk fra trampoline, hund hoppet på en tilfeldig person som endte med lårbeinsbrudd, hund angrep annen hund og påførte den skade slik at den døde, opprydding etter felling av trær, trusler mellom naboer, høye trær, skrittlyder om natta, høye trær, stort tre skygger for sola, viltvoksende hekk, ulovlig bruk av parkeringsplass, hunder uten bånd i hytteområde, konflikt i borettslag, trakassering og mobbing, trær kappet av halvveis ned, fellesområder og bruken av denne, uenighet hvor sykler skal parkeres på fellesområde, støy fra naboer, hærverk på klessnor, bruken av felles eiendom, spiller høy musikk og hogst av trær.

LES OGSÅ: Disse 25 meter høye trærne koster 1000 kroner dagen

Lik adressa.no på Facebook

I retten

- For at en sak havner i konfliktrådet må begge parter være enig om det. Og vi ser at mange begynner å tenke løsning i når de mottar forespørsel om samtykke. De fleste vil jo komme til enighet med naboen sin, men det er ikke alltid at naboer eller parter blir enige om en løsning. I de tilfeller er det opp  til den som har meldt inn saken om vedkommende vil gå videre, sier hun.

Dermed kan aken i retten.

- Vi kan ikke tvinge frem en løsning, men vi vil gjøre det vi kan for å komme til en løsning, sier Sørfjordmo.

Knirk fra trampolina

Som har samlet flere av konfliktene i kortform. Blant annet denne:

 «Fru Frantsen bor i borettslag. Hun henvender seg til konfliktrådet angående ei stor trampoline som står rett utenfor husveggen hennes. Trampolina er populær blant ungene i borettslaget og det er alltid mange som bruker den. Det er mye skrik og skrål fra barna, samtidig som det ved hvert hopp kommer en knirkelyd fra trampolina. Dette har begynt å irritere fru Frantsen. Hun har henvendt seg til styret i borettslaget, men føler de ikke skjønner problemet hennes. Konfliktrådet legger til rette for møte mellom fru Frantsen og representant fra styret i borettslaget. De får snakket om saken og blir enige om at trampolina flyttes til en mer egnet plass slik at den ikke er til sjenanse for noen»

- I en slik sak er det ikke sikkert den som har satt opp trampolina forstår at det er et problem for naboen. Etter hvert ender det med at naboen ikke hilser, og forholdet kan forsures. Mange ganger ender det med ingen dialog, og det er bare murring. Det beste rådet er at man snakker med hverandre, og kommer frem til en felles enighet på egenhånd. Lar det seg ikke gjøre så er konfliktrådet en arena der meklere legger til rette for dialog mellom partene, sier konfliktrådslederen.

Følg Adresseavisen på Instagram

Dårligere livskvalitet

- Men skrittlyder på natta?

- Ja. Det kan være skritt i trappa på nattestid eller ute på grusen som irriterende. Vi blir ikke overrasket over at vi får slike saker. Det som er en filleting for noen, kan ødelegge livskvaliteten til andre. Tålegrensen til folk er ulik, og klarer man ikke å bli enige er en samtale med konfliktrådet en fin måte å få ordnet saken på, sier hun, og forteller andre eksempler fra konfliktrådet.

Snøfresing

«Pål bor i rekkehusleilighet. Hans nabo, Brynjar har gått til anskaffelse av en snøfres. Pål har aldri hatt råd til å kjøpe seg snøfres. Når Brynjar freser snø, havner noe av snøen på plena på Påls eiendom. Det følger også med grus og stein med snøen. Pål har ei fontene stående på plena. Når støen tiner, er plena og fontena full av grus og stein. Dette synes ikke Pål er greit. Partene møter til megling. Brynjar beklager at han har frest snø inn på Påls eiendom. Brynjar opplyser at han til sommeren vil steinlegge gårdsplassen sin og dette vil gjøre slutt på at stein følger med snøen. Til vinteren tilbyr han seg å frese gårdplassen til Pål for snø hvis Pål ønsker det»

Bjørketrær

«Henrik henvendte seg til konfliktrådet angående naboens bjørketrær som står nært tomtegrensa. Trærne skygger for sola på Henriks veranda og han kan derfor ikke nyte ettermiddagskaffen i sola. Trærne forårsaker også mye løv på plena til Henrik. Henrik har ved flere anledninger snakket med naboen for å få tatt ned trærne, men naboen nekter og ønsker ikke lenger å snakke med Henrik. Partene møter i konfliktrådet og får snakket om saken. De blir enige om at tre av trærne kan fjernes, men det fjerde får stå»

Skamklipt hekk

«Trond kontakter konfliktrådet fordi Sara har skamklipt hekken hans. Det er bare tørrpinner som står igjen og Trond ønsker at Sara skal bekoste ny hekk. Dette er ikke Sara interessert i. Hun synes Trond burde ha holdt hekken sin ved like, slik at hun slapp å klippe den. Trond og Sara står langt fra hverandre når de møter i konfliktrådet. De får snakket sammen og blir enige om at hekken skal få en sjanse til å vokse opp. Trond skal klippe den slik at den ikke blir høyere enn 50 cm. Dersom hekken ikke vokser opp, skal Trond og Sara gå sammen om å kjøpe nye planter og plante disse»

Festbråk

«Inger bor i tomannsbolig. Hun ønsker et møte i konfliktråd for om mulig å få et bedre forhold til naboen sin, Fred. Naboforholdet ble vanskelig etter festbråk hos Fred for noen uker siden. Fred blir glad for at Inger ønsker et møte med han da han synes naboforholdet har vært vanskelig den siste tiden. Inger og Fred møter i konfliktrådet og begge får fortalt hvordan de siste ukene har vært for dem og hvordan de ønsker at naboforholdet skal være framover. De er enige om at de har felles forståelse av hvordan naboforholdet skal være»

Konfliktrådsleder i Sør-Trøndelag, Iren Sørfjordmo. 
        
            (Foto: Privat)

Konfliktrådsleder i Sør-Trøndelag, Iren Sørfjordmo.  Foto: Privat

På forsiden nå