Innbyggerne får være med å planlegge sentrum

I løpet av fire dager skal en plan for ny sentrumsutvikling i Åfjord. Den lages av næringsliv, innbyggere, politikere og ellers alle andre som har lyst.

Saken oppdateres.

– Nå skal vi bruke fire dager på det andre kommuner bruker tre år på, sier Geir Tinnen.

Han er koordinator for plansmien som begynner i Åfjord mandag. Plansmie er en prosess eller metode for å planlegge stedsutvikling. Korte tilbakemeldinger og kjappe avgjørelser er en del av arbeidsmetodene. Nå er det sentrumsutviklingen i Årnes, kommunesenteret i Åfjord kommune, som tar i bruk metoden.

– Dette er en unik metode i Norge, sier Tinnen.

Det som kjennetegner en plansmie er at prosessen er åpen og at alle som ønsker skal få en mulighet til å komme med innspill. Næringsliv, offentlig etat, innbyggere og hyttefolk. Alle får lov til å være med på plansmien som skal ha hovedsete på Fosen Fjordhotell fra mandag til torsdag neste uke.

Ikke fornøyd med arkitekten

Det hele startet for snart ett år siden. Trønderbilene har hatt en av de største sentrumstomtene i Årnes. Og med verksted og oppstillingsplasser til bussene har de vært svært synlige og dominerende i sentrumsbildet. I fjor bestemte seg for å flytte og selge den ti mål store tomten. I desember kjøpte kommunen, Syltern, Åfjord sparebank og Åfjord Handel Eiendom tomten gjennom det nye selskapet Øvre Årnes Eiendom.

Først ga de et arkitektfirma i oppdrag å tegne et forslag på hva de kunne bruke tomten til. Men det falt ikke i smak.

– Det ble for vilkårlig i forhold til resten av byggene. Det ble ingen helhetstenkning, sier Tinnen.

Da fikk de høre om plansmie-metoden. Og som sagt så gjort. I neste uke møtes veimyndigheter, næringsliv, arkitekter, åfjordinger, politikere og andre interesserte for å utvikle en ny sentrumsplan. Og det er ikke bare den tidligere tomten til Trønderbilene men hele Årnes sentrum.

– Slik håper vi å få en mer helhetlig plan. Alle skal få muligheten til å si sin mening om hvor vei, gangsti, grøntområder og møteplasser skal ligge, sier Tinnen. – Næringsliv og bolyst skal gå hånd i hånd.

Plansmien skal ikke legge noen detaljføring på hvordan et bygg eller en lekeplass skal se ut. Den skal bare legge områdene til rette for å bygge et kjøpesenter eller en park på et spesielt område.

Folkemøter

Plansmien begynner med folkemøte mandag. Utover uken blir det gruppemøter mellom de ulike aktørene. Arkitektene skal sitte på Fjordhotellet og tegne forslagene slik at publikum skal kunne komme med sine innspill underveis.

– Innbyggerne skal kunne gå og se på forslagene som utarbeides utover uka. Det vil gå en person rundt i lokalet og notere innspillene på gule lapper som henges opp. Disse blir diskutert hver kveld. Utover uka vil de ulike forslagene vurders og byttes ut kontinuerlig.Torsdag avsluttes det hele med enda et folkemøte hvor alle kan komme og se det ferdige forslaget. Da skal vi ha en håndsopprekning for å få en slags konsensus. Dette blir jo grunnlaget til en ny reguleringsplan, sier Tinnen.

– Hva skjer hvis åfjordingen ikke synes det er bra?

– Da må vi jobbe videre. Men dette får vi til. Målet med plansmien er å få til noe som alle er enig i, sier Tinnen.

Håper på private aktører

«Reguleringsplanen» som gjøres ferdig innen fredag neste uke, blir så sendt til kommunen for politisk behandling. Går alt etter planen blir den vedtatt i løpet av høsten.

– Det blir vanskelig å si noe om når man får se konkrete resultat av plansmien, sier ordføre Vibeke Stjern.

Hun har store forventninger til plansmien.

– Jeg er mest forventet til prosessen. Den er utrolig spennende, men altfor lite kjent. Men jeg har også en forventning om deltakelse og selvfølgelig resultatet i etterkant, sier ordføreren.

Hvor mye penger kommunen har tenkt å legge i plansmieplanene er uavklart.

– Nå er det kun snakk om den visuelle utformingen av sentrum, ingen detaljplaner. Alt kommer an på hvem om ønsker å bygge på tomtene. Det er ikke kommunen som skal gjennomføre alle planene, sier Stjern. 
 
På forsiden nå