Legger ned fødeavdelingen i Orkdal

Styret i St. Olavs Hospital HF har vedtatt å flytte fødetilbudet fra Orkdal til Trondheim.

Saken oppdateres.

Under dagens styremøte ble det klart at fødeavdelingen ved Orkdal Sjukehus legges ned. Vedtaket var enstemmig.

– Dette fører til enda større sikkerhet for vordende mødre. Med ordningene om økt følgetjeneste har vi lagt til rette for en god fødeordning for beboerne i Sør-Trøndelag. Heldigvis har vi bygd en stor fødeavdeling i Trondheim og har mulighet til å ta imot fra andre kommuner, sier styreleder Milian Myraunet.

Vedtaket skal nå sendes over til Helse Midt-Norge for en endelig beslutning. Det skjer 4. januar. Etter planen skal dette gjennomføres fra 1. juni 2012.

Gir økt sikkerhet

Bakgrunnen for vedtaket er at kvaliteten på fødetilbudet skal være likeverdig i hele sykehusområdet. Styret mener at nærheten til fødeavdelingen i Trondheim gir en mulighet for ytterligere kvalitetsheving og økt sikkerhet for mor og barn.

– Flytting av fødetilbudet vil gi større sikkerhet for pasienter der det oppstår komplikasjoner under fødselen, sier ansattrepresentant Lise Dragset til adressa.no.

Som en del av utredningen har Kvinneklinikken utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse for flytting av fødetilbudet fra Orkdal til Trondheim. Utfallet er at en flytting av fødested ikke vil medføre risiko for pasientene.

– Diskusjonen om fødetilbudet har pågått lenge. Konsekvensene er vurdert og risikoanalyser gir en bred begrunnelse på at fødetilbudet til mødrene og barn er forsvarlig, sier Torbjørg Vanvik.

– Fornuftig avstand

Direktør Nils Kvernmo mener det er en fornuftig avstand mellom Orkdal Sjukehus og St. Olavs Hospital.

– Ved å samle fødetilbudet i Trondheim blir det et medisinsk bedre behandlingstilbud for de fødende. En del jordmødrene ved Orkdal vil å tilbud om å jobbe på Kvinneklinikken i Trondheim, sier han til adressa.no.

Et forslag om å redusere åpningstiden for ortopedi og kirurgi på kveldstid og i helgene har vært ute til høring. Dette forslaget ble nedstemt og dermed blir det ikke slike endringer.

- Orkdal Sjukehus vil fortsatt ha døgntilbud for operasjoner. Dette har også vært ute til endring, men flere av styremedlemmene uttrykte bekymring for at konsekvensene ikke er godt nok bearbeidet. Forslaget er derfor innstilt. Dette gjelder flytting av akuttberedskapen på kveldstid og i helger, sier direktør Kvernmo.

 
 
På forsiden nå