Lover nye hurtigbåter og flere ferjeavganger

Boreal danket ut FosenNamsos Sjø i anbudskonkurranse i Sør-Trøndelag.

Boreal vant anbudskonkurransen om båt-tilbudet i Sør-Trøndelag.   Foto: FOSENNAMSOS SJØ

Boreal Transport Nord AS vant anbudskonkurransen på båt i Sør-Trøndelag. Det skriver kollektivselskapet AtB i en pressemelding.