Edna (83) nekter å betale bompenger

Hun har latt bompengeregningene gå til inkasso og må møte i Rissa forliksråd. 83-åringen nekter å betale på bomveiprosjektet Fosenvegene.

Ikke på tale: Edna Otterstad (83) nekter å betale 65 kroner for å passere bommen ved Krinsvatn. Den tidligere kommunestyrerepresentanten mener den er bygd på feil sted, og at den dermed er ulovlig. 

Saken oppdateres.

– Jeg har alltid betalt regningene mine, men nå nekter jeg av prinsipp. Det er blodpris, bommen er satt opp på feil sted og jeg må forskuttere en vei som trolig ikke kommer før jeg har gått bort, sier Edna Otterstad bittert.

Hun er selverklært sosialist og har stemt på Arbeiderpartiet i all sin dag. Det gjør hun fortsatt, men bomveiprosjektet Fosenvegene har skuffet henne kraftig. I likhet med flere andre fosninger mener Otterstad at bommen ved Krinsvatn er bygd på feil sted.

LES OGSÅ: Slik prøver bilistene å lure seg unna bompenger

Gikk til hytta

I kommunestyrevedtakene fra høsten 2008 står det at bommen skal plasseres ved «Krinsvatn vegdele», mens det i Stortingsproposisjon 124 S fra 14. juni 2011 heter at den skal ligge sør for krysset mellom fylkesveg 710 og 715. Bomstasjonen ble først påbegynt ved Rødsjø, over en kilometer sør for Krinsvatn, men ble i fjor vår ferdigstilt sør for veidelet ved Krinsvatn.

LES OGSÅ: Snart har vi lagt igjen en milliard i bommene

– Bommen er satt opp på feil sted. Den skal stå der veien deler seg, og det burde vært treveis innkreving. Det er urettferdig at ikke trafikanter mellom Bjugn og Åfjord må betale. Jeg har skrevet brev til statsminister Stoltenberg for å få svar på hvorfor teksten i vedtakene endret seg fra behandlingen i kommunestyrene til stortingsbe-

handlingen. Jeg har foreløpig ikke fått svar, sier Otterstad.

Hun bor i Sørfjorden i Rissa kommune og disponerer to hytter på andre siden av bommen.

– I vinter gikk jeg 1,5 kilometer gjennom bommen og til hytta. Det var høye brøytekanter og farlig når det kom biler. Jeg har ikke tenkt å gjøre det igjen, forteller Otterstad.

Vil anke

83-åringen må nå møte i forliksrådet.

– Jeg har sendt inn brev hver måned og varslet hvorfor jeg ikke betaler. Jeg er nok litt sta, men rett skal være rett, sier Otterstad.

Sylvia Miller fra Bjugn møtte i går i forliksrådet fordi hun har nektet å betale bompengeregningene. En representant for driftsoperatøren Vegamot møtte som motpart. Det ble ikke mekling mellom partene, og Bjugn forliksråd skal avsi dom i saken.

– Om jeg blir dømt, kommer jeg til å anke saken inn for retten. Jeg har råd til å betale bompengene selv, men jeg gjør dette for andre som lider. Bomstasjonen deler Fosen i to. Jeg vet av en blind dame på 95 år som ikke får besøk av barnebarna sine. De har ikke råd til å passere bommen. Innkrevingen går også hardt utover lommeboka til de som pendler, sier 65-åringen.

- Håpløst

Hun mener i likhet med Otterstad at bommen er plassert på feil sted. Nå håper hun at forholdet blir belyst i retten. Adresseavisen har snakket med flere andre fosninger som nekter å betale for bompasseringene ved Krinsvatn. Driftsoperatøren Vegamot mener at det kun er snakk om to, tre personer. Kommunestyrerepresentant i Rissa Oddmund Otterstad (Frp) anslår imidlertid at det dreier seg om et langt høyere antall. Daglig leder i Vegamot, Oddveig Kipperberg, mener betalingsnekterne går frem på feil måte.

– Fosenvegene og Vegamot forvalter bare stortingsvedtaket og takstvedtaket. Det er vi pliktig til å gjøre. Det blir helt håpløst å forsøke å ta de som er satt til å gjøre en jobb. Om folk er uenige i innkrevingen og mener det er noe galt med vedtakene, må de forsøke å nå frem gjennom politikere, sier hun.

– Bommen står på riktig sted. Det har aldri vært snakk om å prislegge tre veier. Det er lov å protestere, men vedtakene i saken er riktige, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Vil hjelpe andre: Sylvia Miller møtte i går i Bjugn forliksråd fordi hun nekter å betale bompenger. Hun ønsker å få saken grundig belyst i en rettssak. 

Vil hjelpe andre: Sylvia Miller møtte i går i Bjugn forliksråd fordi hun nekter å betale bompenger. Hun ønsker å få saken grundig belyst i en rettssak. 

På forsiden nå