Melhus har fått 2,3 kilometer med ny E6

Dannet kø da bilistene fikk utlevert førstehjelpspakker.

Åpningen av den nyopprustede E6 i Melhus endte med en liten kø.  

Saken oppdateres.

Klokka 12 fikk ordfører Jorid Jaktøyen i Melhus klippe snora og åpne den nye strekningen av E6.

Den 2,3 kilometer lange veistrekningen har fått to brede kjørefelt hvorav 1,8 km er utrustet med midtdeler. I tillegg er det blitt bygd gang- og sykkelvei som også skal fungere som lokal vei.

- Det gikk kjempefint med åpningen. Bilistene som ventet på snorklipping fikk en liten overraskelse i form av førstehjelpsutstyr, sier byggeleder Idar Lillebo ved Statens vegvesen til Adressa.no.

Heiste flagget til topps

Han gleder seg over at det nå har kommet en mer trafikksikker vei for alle trafikanter. Dette har vært den eneste strekningen mellom Trondheim og Støren uten egen gang- og sykkelvei eller annen offentlig sidevei.

Det var ingen tvil om at lokalbefolkningen satte pris på den nye strekningen.

- Det var flere beboere langs strekningen som hadde heist flagget til topps i dag. Trafikantene virket også fornøyd, forteller Lillebo.

Det dannet seg en liten kø på E6 da bilistene ble tilbudt førstehjelpsutstyr i forbindelse med åpningen.

Det ble en liten kø på den nye veien i forbindelse med åpningen, men Lillebo tror ikke noen ble frustrert av den grunn.

- Det ble nok en stans på rundt ti minutter, men det tror jeg folk tok med et smil, sier han.

Jordvoller skal hindre støy

Utbyggingen ble en komplisert affære med både kvikkleire, E6-trafikk samt høyreiste skjæringer. Over 10 000 kubikk med stein er fjernet ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

En undergang er bygd i forbindelse med busslommer på begge sidene av veien. I tillegg knytter undergangen sammen friluftslivet, elva Gaula og gang- og sykkelveien.

Statens vegvesen skal også bygge jordvoller på opp mot tre meter slik at beboere langs strekningen skjermes for støy.

Anleggsarbeidet startet i januar i år, og prislappen er på rundt 80 millioner kroner. Det vil si grovt regnet 35 000 kr per meter ny E6 inklusive langsgående gang- og sykkelvei og undergangen. Prosjektet er finansiert gjennom riksveimidler i Nasjonal transportplan.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid så langt med naboene til veiprosjektet. Den forståelsen som er blitt vist av naboer og andre berørte under anleggets gang har vært fantastisk. Dette er vi takknemlige for, sier Lillebo.

25 personer på anlegget

Han ønsker også å skryte av hovedentreprenøren Brødrene Bjerkli AS. På det meste var det 25 personer i sving på anlegget.

- De har gjort en fantastisk innsats, og har også holdt tidsfristen, sier Lillebo.

Videre utover vinteren vil det foregå erosjonssikring av elva Gaula for et område som ligger helt inntil E6. Det skal legges ut steinmasser i et lag på en meter over dagens elvebunn og opp langs dagens elvekant.

Det er også planer for en overgangsbru helt sør i anlegget. Planlegging av brua pågår og man håper at brubygging kan komme i gang i løpet av neste år.

Ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus kommune klipper snora. Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Sør-Trøndelag står ved siden av. 

Ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus kommune klipper snora. Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Sør-Trøndelag står ved siden av. 

Den 2,3 kilometer lange veistrekningen har fått to brede kjørefelt hvorav 1,8 km er utrustet med midtdeler.  

Den 2,3 kilometer lange veistrekningen har fått to brede kjørefelt hvorav 1,8 km er utrustet med midtdeler.  

På forsiden nå