Tror barnevernet forskjellsbehandler

Landsforeningen for barnevernsbarn sier barnet må stå i sentrum, uansett om familien er rik eller fattig.

Barn i sentrum: – Hvis det blir slik at man kvier seg for å insistere på hjelpetiltak til de «rike» hjemmene, så er det ikke bra. Det spiller ingen rolle om man er fattig eller rik, barnet skal stå i sentrum uavhengig av sosial bakgrunn, sier Maria Reklev i Landsforeningen for barnevernsbarn. 

Saken oppdateres.

Barn fra lav sosial klasse ender i større grad opp i fosterhjem, mens de fra høy klasse sendes i større grad på institusjon, viser ny forskning som blant annet Hist står bak. Forskerne bak studien kan ikke slå fast at dette skyldes bevisst forskjellsbehandling, men en mindre følgestudie viser at ansatte i barnevernet er mer grundige i saksbehandlingen når foreldrene er ressurssterke fordi de vet avgjørelsene trolig vil ettergås.

Barn i sentrum

– Hvis ansatte i barnevernet møter et foreldrepar som sitter med fagkunnskap eller som har med seg en advokat, skjerper man nok rutinene sine automatisk. Derfor tror jeg det skjer forskjellsbehandling, sier organisasjonssekretær Maria Reklev Landsforeningen for barnevernsbarn.

Hun sier grensen går når man lar dette påvirke hvilke tiltak man setter inn i de ulike familiene.

– Hvis det blir slik at man kvier seg for å insistere på hjelpetiltak til de «rike» hjemmene, så er det ikke bra. Det spiller ingen rolle om man er fattig eller rik, barnet skal stå i sentrum uavhengig av sosial bakgrunn, sier Reklev.

Mindre tabu for barn av «fattige»

Basert på egen erfaring tror hun foreldre fra lavere sosial klasse kvier seg mindre for å ta imot hjelp fra barnevernet enn de fra rikere familier.

– Det er også min erfaring at det er mindre tabu å snakke sammen om det å være barnevernsbarn blant barn fra mindre ressurssterke familier enn blant barn fra høyere sosial klasse, sier Reklev.

Hun oppfordrer forskere til å finne ut mer om hvorvidt det skjer forskjellsbehandling og i så fall hva det fører til.

Les også: - Vanskeligere å avdekke omsorgssvikt i «rike» familier

460 familier i studien

Forskningen rundt barnevern og sosiale klasser er publisert i boka «Det nye barnevernet» som blant annet Hist og Nordlandsforskning står bak.

Utvalget i studien som dreier seg om sosiale forskjeller, består av 460 familier der mors sosiale klasse er oppgitt. Det er første gang man ser den tydelige sammenhengen mellom ulik sosial klasse og ulike barneverntiltak i et så stort utvalg, ifølge forskerne.

På forsiden nå