Psykiater anmeldt for sexovergrep

En psykiater er anmeldt for å ha utnyttet en kvinnelig pasient seksuelt. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har opprettet tilsynssak mot mannen.

Saken oppdateres.

Geir Ole Momyr, seksjonsleder for volds- og sedelighetsseksjonen ved Sentrum politistasjon i Trondheim, bekrefter at en mann er anmeldt for å ha utnyttet en person med psykiske lidelser.

- Ifølge anmeldelsen skjedde dette i Trondheim tidlig på 90-tallet, sier politioverbetjent Momyr.

Saken ble anmeldt i april, men det er foreløpig ikke igangsatt etterforskning.

- Et sjokk

I desember 2006 mottok Helsetilsynet i Sør-Trøndelag en bekymringsmelding fra et helseforetak lenger sør i Norge. Henvendelsen antyder at psykiateren kan ha misbrukt sin stilling ved at han skal ha utnyttet en pasient seksuelt. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag opprettet tilsynssak, og sendte nylig over saken til Helsetilsynet sentralt for avgjørelse av saken. Adresseavisen har fått delvis innsyn i saksdokumentene.

Ifølge den fornærmede kvinnens versjon skal psykiateren ha begått seksuelle overgrep mot henne mens hun gikk til terapi. På den annen side bestrider psykiateren enhver seksuell kontakt mellom dem. Han gjør det overfor Helsetilsynet klart at beskyldningene fra kvinnen kom som et «alvorlig sjokk».

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag mener at den bevismessige vurderingen når det gjelder eventuell seksuell kontakt mellom de to blir vanskelig så lenge det er ord mot ord. Tilsynet er likevel av den oppfatning at det utviklet seg et uheldig terapeut-pasientforhold.

Flere etterforskes

Også to andre behandlere er under politietterforskning for å ha begått seksuelle overgrep mot kvinnen. Dette dreier seg om en mannlig sykepleier i 60-årene og en mannlig hjelpepleier i 50-årene. Ifølge Romsdals Budstikke skal de angivelige overgrepene ha skjedd over flere år og ha startet på slutten av 90-tallet. Behandlerne er fra midtre/nordre del av Møre og Romsdal, og jobbet ved en psykiatrisk institusjon hvor kvinnen var pasient. Helsetilsynet har nå fratatt mennene deres autorisasjoner som helsepersonell. Behandlerne har vedgått de faktiske forhold, ifølge avisen.

Det var i forbindelse med terapi ved en institusjon i en annen landsdel at kvinnens angivelige seksuelle relasjon til tre av sine tidligere behandlere ble avdekket. Kvinnens nåværende lege og terapeut karakteriserer i et brev til Statens helsetilsyn forholdene som overgrep, ifølge Budstikka.

Politifullmektig Tove Melsæter ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt opplyser overfor Adresseavisen at saken mot de to behandlerne fortsatt er under etterforskning.

Fylkeslege Jan Vaage ønsker ikke å kommentere den konkrete saken fra Sør-Trøndelag siden denne er til behandling i Statens helsetilsyn.

- Generelt sett er saker med påstand om seksuell utnyttelse av pasienter i et behandler-/pasientforhold av de mest alvorlige sakene vi arbeider med. Saker hvor det kan dokumenteres at behandler har utnyttet en pasient seksuelt fører ofte til tap av autorisasjon, sier Vaage, og fortsetter:

- I forbindelse med langvarig behandlingskontakt og særlig i psykiatrien, vil pasienter ofte oppleve betydelig nærhet og tillit til behandleren. Helsetilsynet ser svært alvorlig på at dette forholdet benyttes av en behandler til å dekke egne behov. Behandleren er i en spesiell maktposisjon i forhold til pasienten og det er behandlerens etiske ansvar å ikke utnytte dette. Selv når pasient og behandler er gjensidig tiltrukket av hverandre er ikke behandlingssituasjonen en egnet arena for å inngå private forhold, sier han.

Liv Tystad, den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

 
        
            (Foto: RUNE PETTER NESS)

  Foto: RUNE PETTER NESS

På forsiden nå