Vil holde dobbeltdrapsmann i forvaring

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes la ned påstand om at 51-åringen, som er dømt for to drap, ikke løslates.

Saken oppdateres.

Trønderen drepte samboeren i 1987 og stedatteren i 2002. Han ble dømt til 21 års forvaring i Inderøy tingrett i 2003. Minstetiden ble satt til ti år, og 51-åringen har nå begjært seg prøveløslatt. Sør-Trøndelag tingrett avsluttet i dag behandlingen av saken. Dom ventes i løpet av neste uke.

- Faren er for stor

51-åringen er en av få i Norge som er dømt for drap i to uavhengige saker. Mannen ble dømt til ti års fengsel etter at han slo samboeren med hammer og kvalte henne i Namsos i 1987. Han ble prøveløslatt i 1993. Foruten en dom for mindre alvorlige forhold året etter, levde mannen et tilbaketrukket liv som familiemann frem til drapet i 2002. Han ble i 2003 dømt for å ha kvalt stedatteren (11) til døde og for deretter å ha hatt samleie med henne. Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes la i dag ned påstand om at begjæringen om prøveløslatelse ikke tas til følge. Han la i sin prosedyre stor vekt på faren for gjentakelse.

- Usikkerheten er alt for stor. Faren for at tiltalte begår nye alvorlige straffbare forhold er til stede. I dette ligger det ikke at han faktisk vil begå alvorlige forbrytelser om han prøveløslates, men faren er for stor, argumenterte Soknes.

Skiller seg fra andre drapssaker

Siden påtalemyndigheten ikke er enig i at 51-åringen skal prøveløslates, er det tatt ut tiltalte mot mannen. Førstestatsadvokat Soknes er aktor i saken i Sør-Trøndelag tingrett. I sin prosedyre snakket han også mye om dobbeltdrapsmannens personlighet.

- Problemet er at vi ikke kjenner årsaken til at han har begått to drap. Ved det siste tilfellet, i 2002, tok han seg opp på soverommet til stedatteren. Han ble avvist og det endte med at han kvalte henne. Mannens samboer på det tidspunktet har forklart i politiavhør at han aldri ble sint om hun avviste ham seksuelt. Han godtok et nei, sa Soknes.

Han påpekte videre at denne saken skiller seg fra andre drapssaker. Også fra andre saker med drapsgjengangere.

- Der har det som regel vært en tydelig årsak til det som har skjedd. Om noen har diagnosen pedofil, vet vi hva årsaken er. Da starter man en behandling for å gjøre noe med problemet. Her snakker vi om to drap, hvor drapsofrene kort tid forut for handlingen, ikke hadde noen grunn til å tro at noe skulle skje. Det er dette som gjør dette vanskelig. Her må vi starte med å finne årsaken til at to drap har skjedd, og deretter finne en behandling for tiltalte. Først da kan han slippes ut i samfunnet, argumenterte Soknes.

Ønsker sexologhjelp

Dobbeltdrapsmannens forsvarer, advokat André Marthinussen Larsen, la ned påstand om at 51-åringen prøveløslates. Han pekte blant annet på at tiltalte har visst stor personlig fremgang gjennom behandlingen i forvaring. 51-åringen har vært på flere korte permisjoner, og har fått kun gode skussmål, ifølge Larsen.

- Det er udiskutabelt at han har begått grusomme og alvorlige handlinger. Den smerte og sorg han har påført de etterlatte er ubeskrivelig. Det finnes ingen unnskyldning, og i dag innser han det. Min klient har imidlertid hatt en meget positiv utvikling i tiden etter siste drapet. Han angrer, han har mye bedre selvinnsikt, han har et større følelsesregister og han klarer å snakke om følelsene sine. Min klient er også rusfri, og han ber selv om å bli rustestet hyppigere, fortalte Larsen.

Han påpekte videre at tiltalte får gode skussmål av medfanger og ansatte i fengselet.

- Skulle retten komme frem til at han skal prøveløslates, vil tiltalte godta de vilkår og begrensninger retten bestemmer for hans liv i frihet. Han har de siste årene tatt utdanning. Han ønsker å fullføre denne, få arbeidstrening og ta jobb. Min klient har også tatt innover seg de utfordringene han vil møte i frihet. For første gang i livet føler han seg klar til å takle livet på utsiden. Han ønsker også å gå regelmessig til behandling hos sexolog. Han har kommet så langt at faren for gjentakelse ikke kan bedømmes å være nærliggende, sa Larsen.

På forsiden nå